W lesie z Tikiem | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie

Założenia projektu

Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego bardzo interesują się przyrodą, szczególnie tą z najbliżej okolicy. Stąd pomysł na tematykę projektu. Drugoklasiści długo rozmawiali na temat projektu i wspólnie ustalili, że będzie on obejmował zagadnienia związane z lasem.  Oprócz pogłębienia wiedzy na temat pobliskiego lasu uczniowie doskonalili swoje umiejętności w wykorzystaniu różnych technologii informatyczno-komunikacyjnych. Ważnym celem projektu było również przygotowanie drugoklasistów do pracy w grupie.

Realizacja

W zajęciach z projektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne uczestniczyli uczniowie klasy II.  Spotykaliśmy się zazwyczaj we wtorki na jedno- lub dwugodzinne zajęcia i w inne dni tygodnia, jeśli zachodziła taka potrzeba. Podczas zajęć realizowaliśmy tematykę  projektową „W lesie z Tikiem”. Pierwsze spotkania dotyczyły ustalenia z uczniami zasad uczestnictwa w projekcie, sposobu pracy w grupach projektowych i harmonogramu zajęć.
W klasie I uczniowie pracowali z wykorzystaniem maty do kodowania.  Druga mata, którą otrzymaliśmy w ramach projektu, pozwoliła na tworzenie dwóch grup, co jest ważne przy większej liczbie uczniów. Drugoklasiści ćwiczyli układanie kubków według podanych kodów oraz tworzyli własne kody, by przekazać je do wykonania przez kolegów. Z matą wykonali też jedno z zadań projektowych „Jak zrobić szalik dla Pani Jesieni?”. Musieli zakodować drogę, by zebrać wszystkie „skarby” jesieni, które mogą znaleźć w lesie. Pracowali w grupie, co wymagało od nich porozumienia się i rozwiązywania problemów w sposób ustalony w kontrakcie obowiązującym w klasie. Udało im się tego dokonać, z czego byli bardzo zadowoleni.  Efekty pracy dzieci zamieszczono w prezentacji podsumowującej projekt.
Podczas zajęć o wiarygodności informacji zamieszczonych w Internecie  drugoklasiści wyszukiwali różne wiadomości i oceniali ich prawdziwość. Na potrzeby zadań projektowych opracowali temat „Czy w lesie są schody?” wykorzystując wiadomości o warstwach lasu przy tworzeniu plakatów w grupach. Następnie plakaty zostały wykorzystane do wytyczenia drogi ozobotowi po kolejnych warstwach lasu. Efekt pracy przedstawia filmik.   

Wyszukiwarki internetowe wykorzystano również przy szukaniu informacji o zwierzętach leśnych. Uczniowie wybierali wiadomości o życiu zwierząt leśnych podczas zimy. Wiosna stała się inspiracją do zainteresowania się młodymi mieszkańcami lasu. Zadaniem uczniów było stworzenie prezentacji w PowerPoint na temat „Jaka mama, takie dziecko? Kogo to dziecko?”. Podczas szukania nazw często dziwili, że nazwa taty- zwierzęcia nie jest taka sama jak mamy i dziecka.  Efekty swojej pracy przedstawili w prezentacji wykonanej na miarę ich obecnych możliwości.

Najwięcej radości sprawiły dzieciom klocki Lego Education WeDo. Zadania z nimi rozpoczęto od prostych konstrukcji, by odpowiednio przygotować się do wykonania zadania projektowego. Zadaniem uczniów było stworzyć robota, który zaprezentowałby nazwę naszego projektu. Efekty ich pracy przedstawia filmik. 

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-9b8a5e97-44b3-44fa-9bd8-60f60c37499a

Dodatkowe zajęcia sprawiły dużo radości dzieciom. Różnorodne zadania i pomoce dydaktyczne pozwoliły na rozwinięcie u nich zainteresowań informatyką, rozszerzyły umiejętności i wiedzę. Częsta praca w grupach wymagała od nich współpracy, porozumienia i odpowiedzialności za poprawne wykonanie zadania. Efekty ich starań były widoczne podczas spotkań projektowych, ale również podczas zajęć edukacyjnych. Drugoklasiści już teraz prowadzą rozmowy na temat projektu, który mogliby zrealizować w przyszłym roku.
Praca w ramach projektu Cyfrowa Wielkopolsk@ 2020, podprojekt: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne dała uczniom  wiele satysfakcji. Uczyła ich cierpliwości, wzajemnego słuchania się, systematyczności w działaniu. Była to dla nich ciekawa przygoda. 

Multimedia

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie 
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: – Zofia Posiewała
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Magdalena Juszczak
Aleksandra Spławska
Martyna Kowalska
Joanna Burchacka
Eliza Burczyńska
Urszula Izydorczyk
Amelia Juszczak
Dorota Szajdzińska
Emil Walczak
Kacper Marucha
Marcin Radziszewski
Aleksander Kołodziejek
Filip Białek                
Antoni Dyc
Fabian Różalski 
Aleks Dzięcioł
Antoni Jagliński
Adam Nowak
Michał Karolak