„Wczoraj to historia, jutro tajemnica…” – krajobraz kulturowy gminy Krobia – Technikum im. Ziemi Krobskiej w Krobi

Zainteresowanie tematem przewodnim Naszego projektu wzięło się z chęci poznania zmian zachodzących w krajobrazie kulturowym gminy Krobia wywołanych działalnością człowieka oraz spekulacji na temat domniemanej kopalni, która ma się pojawić w Naszym mikroregionie.

Projekt rozpoczęliśmy od poszukania uczestników wśród młodzieży uczęszczającej do Technikum w Krobi. Następnie zorganizowaliśmy spotkanie, na którym ustaliliśmy temat oraz główny cel projektu.  Stworzyliśmy harmonogram spotkań i podzieliliśmy poszczególne zadania osobą z grupy. Zapoznaliśmy się z definicją krajobrazu kulturowego oraz przeanalizowaliśmy przestrzeń krajobrazu przyrodniczego i kulturowej pamięci gminy Krobia. W ramach projektu wybraliśmy się na spacer uliczkami miasta Krobia, gdzie podziwialiśmy lokalne zabytki i perełki architektoniczne naszego mikroregionu. Informacje potrzebne do naszej pracy były wyszukiwane w literaturze, artykułach, mapach oraz
w źródłach internetowych. Na każdym spotkaniu grupy projektowej przeszukiwaliśmy Internet w celu pogłębiania wiedzy o historii naszej gminy. W projekcie wszyscy uczestnicy byli bardzo zaangażowani, potwierdzeniem może być chociażby stu procentowa obecność każdego w zajęciach. Wykonywali z zaangażowaniem przydzielone zadania. Projekt nie tylko pozwolił bliżej poznać krajobraz kulturowy gminy Krobia, ale również nauczył młodzież pracy zespołowej. Uczestnicy projektu zaprzyjaźnili się ze sobą, co pomagało w realizacji naszej prezentacji.