Wirtualna gazetka szkolna

Założenia projektu

——————————————-

Celem projektu był opracowanie gazetki informacyjnej, w której użytkownicy społeczności szkolnej będą mogli samodzielnie publikować na monitorze, zainstalowanym na korytarzu szkolnym informacji związanych z „życiem” szkoły.

Realizacja

—————————————-

Opis przebiegu „pierwszych” zajęć w ramach projektu edukacyjnego.

 1. Spotkanie organizacyjne – spotkanie organizacyjne uczennic zainteresowanych udziałem w projekcie.
 2. Przedstawienie formy realizacji projektu uczniowskiego – przygotowanie dokumentacji uczniowskiej projektu.
 3. Określenie tematu i celów projektu – wybranie tematu projektu, określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji, określenie punktów istotnych w realizacji projektu. 
 4. Stworzenie zespołów zadaniowych – podział uczennic na zespoły zadaniowe. Uczennice podzieliły się na 4 zespoły zadaniowe. 
 5. Spotkanie zespołów zadaniowych projektu – współpraca członków zespołu zadaniowego, podział zadań wybrano liderów zespołów.

Głównymi celem projektu ” Wirtualna gazetka szkolna”  było stworzenie tablicy informacyjnej dla społeczności szkolnej w celu  przekazywania informacji.  Współcześni uczniowie są przedstawicielami społeczeństwa obrazkowego, przyzwyczajonymi do odczytywania treści z ekranów telewizorów, komputerów czy smartfonów. Monitor zawieszony na w miejscu ogólnie dostępnym stanie się więc dla nich bardzo szybko „naturalnym” źródłem informacji. 

Projekt zakładał znaczną samodzielność i odpowiedzialność uczestników, co stworzy uczennicom warunki do indywidualnego uczenia się. Opiekun wspierał integrację zespołu w którym uczennice, dzięki pracy w grupie, uczyły się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Projekt wdrażał uczennice do planowania oraz organizowania pracy, a także dokonywania samoocen.

Postawiliśmy sobie pytania : Dlaczego taki właśnie projekt robimy? Co dobrego przyniesie jego realizacja? Kto i jak z niego skorzysta? W jaki sposób będziemy pracować? Jak się zorganizujemy? Kto jest odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań? Kto może nam pomóc? Jakie trudności możemy napotkać? • Jakie są ewentualne koszty realizacji?

Założyliśmy sobie następujące etapy realizacji projektu, które udało się nam zrealizować:

Do chwili zakończenia pierwszego etapu, projekt przebiegał według planu, wychowanki były zainteresowane projektem, podział na zespoły odbył się sprawnie, wybory liderów zespołów wymagały dłuższych narad i konsultacji. 

W drugim etapie projektu skupiliśmy się przede wszystkim na doskonaleniu współpracy w zespołach zadaniowych oraz podziale i realizacji zadań związanych z wirtualną gazetką.

Do głównych zadań projektu, które zostały zrealizowane w trakcie II Etapu zaliczyć możemy:

Przykładowe informacje z ostatnich wydarzeń szkolnych :

„Rozgrywki grupowe Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej za nam. W ostatnim meczu fazy grupowej spotkały się uczennice z klasy II LO i I B. Mecz „stał” na bardzo wysokim poziomie siatkarskim, po zaciętej walce zwyciężyły uczennice z klasy II L O 2:1. W meczu zagrały Karolina Z., Sandra P., Julia K. oraz Nikola K. i Weronika G.
W meczu finałowym Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej zwyciężyła drużyna z klasy I B w składzie Karolina, Sandra i Julka. Mecz sędziowały Weronika I Nikola”

„Dziewięć uczennic naszej szkoły wzięło udział w szkolnym konkursie literackim z okazji Święta Matki, pisząc wiersze i listy uczennice zaprezentowały swoje zdolności literackie. Wraz z pięknymi, radosnymi i szczerymi życzeniami dla swoich mam we wzruszających słowach dziewczęta przedstawiły własne rozterki, wahania, pragnienia i smutki.

Za ciekawą i poruszającą treść zgłoszonych do konkursu prac przyznano: pierwsze miejsce Dominice T., Oliwii P.; drugie miejsce zdobyły Samanta K., Wiktoria S.Trzecie miejsce zajęła praca, której autorką jest Alicja Ś.Poza tym przyznano trzy wyróżnienia dla: Klaudii Ch., Nikoli M. i Jessiki Sz.”
Itd………….

  

Uwagi: dwie uczennice na skutek przebywania poza Placówką przerwały projekt.

W III części projektu dokonaliśmy:

Prezentacja gazetki odbyła się w czasie długiej przerwy w kawiarence szkolnej. W czasie prezentacji obecne była cała społeczność szkolna. Na ekranie TV zaprezentowaliśmy wyniki naszej pracy

” Wirtualna gazetka” zawierająca najistotniejsze sprawy związane z życiem naszej placówki. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się fragmenty dotyczące bezpośrednio pracy wychowanek. Ustaliliśmy, że informację „naszej gazetki” pojawiać się będą w czasie długich przerw co najmniej trzy razy w tygodniu.

W kolejnym etapie przeprowadziliśmy ankiety wśród społeczności szkolnej. Podsumowanie wyników ankiet dało pozytywny sygnał, że nasza gazetka budzi zainteresowanie wśród społeczności szkoły – 95 % badanych pozytywnie oceniło naszą pracę.

W kolejnej części tego etapu wykonaliśmy gazetki w pracowni informatycznej przedstawiające efekty naszej pracy.

W ostatnim tygodniu maja zespoły zadaniowe dokonały oceny swoich działań, a na kolejnych zajęciach wspólnie podsumowaliśmy naszą pracę:

 

Multimedia

 

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerkwicy Nowej
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Jacek Krawczyk
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Zofia Błochowiak
 2. Joanna Chałupa
 3. Oliwia Gręda
 4. Natalia Hernik
 5. Amelia Kizym
 6. Samanta Kurman
 7. Kamila Latanowicz
 8. Justyna Leśniak
 9. Julia Perkowska
 10. Nikola Pilarska
 11. Zuzanna Przybył
 12. Dagmara Pych
 13. Nadia Rzepa
 14. Łucja Swiątek