August Cieszkowski

ur. 12 września 1814
zm. 12 marca 1894
Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie

Kościół w Wierzenicy a August Cieszkowski
Wywiad z ks. Przemysławem Kompfem o życiu A.Cieszkowskiego
Zdjęć: 4
Filmów: 1
Dokumentów: 1

Życiorys Augusta Cieszkowskiego

August Cieszkowski przyszedł na świat 12 wrzesnia 1814 r. w Suchej koło Węgrowa na Podlasiu. Był synem ziemianina.

Wcześnie, bo już w 1818 r., stracił zmarłą we Włoszech, matkę. Po jej śmierci ojciec Wincenty Paweł Cieszkowski powierzył go opiece baronowej de la Haye.

Po powrocie do kraju (zabór rosyjski) kontynuował edukację w szkole średniej w Warszawie, a ukończył ją w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Berlinie. W 1838 obronił doktorat z filozofii w Heidelbergu. Po studiach odbył kilkuletnią podróż po Europie. Odwiedził Francję, Anglię i Włochy.

W 1848 opublikował odezwę do parlamentów świata, w której nawoływał do powszechnego porozumienia. Współtworzył Ligę Narodową Polską (1848). Deputowany do Pruskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego w 1848 roku. Był posłem do pruskiego zgromadzenia narodowego (1848-1855) i działaczem (1860-1866 przewodniczącym) Koła Polskiego przy sejmie pruskim. Aktywnie działał na rzecz powołania uniwersytetu w Poznaniu. Trzykrotnie został wybrany na prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1857-1858, 1861-1868, od 1885).

W 1870 założył Wyższą Szkołę Rolniczą w Żabikowie, której nadał imię zmarłej w 1861 żony Haliny. Szkoła pozostała jedyną wyższą uczelnią w Wielkim Księstwie Poznańskim. Chociaż nie posiadała formalnych praw akademickich, jej program nauczania był nowoczesny i odpowiadał ówczesnym potrzebom kształcenia na użytek rolnictwa. Szkoła działała niespełna dziesięć lat, lecz i tak przyczyniła się do gospodarczego rozwoju regionu. Jej tradycje kontynuuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (dawniej Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego).

W 1873 został wpisany w poczet członków krakowskiej Akademii Umiejętności. Zgromadził bogaty księgozbiór (kilka tysięcy tomów), obejmujący prace z filozofii, nauk społecznych i przyrodniczych, matematyki, ekonomii rolnictwa i techniki. Zbiory te uległy rozproszeniu w czasie wojen światowych.

Zmarł 12 marca 1894 r. w Poznaniu został pochowany w kaplicy grobowej rodu w kościele św. Mikołaja w Wierzenicy. Był szlachcicem herbu Dołęga, otrzymał tytuł hrabiowski.

Drzewo genealogiczne Augusta Cieszkowskiego

Drzewo genealogiczne Augusta Cieszkowskiego (z herbami)

Życie Augusta Cieszkowskiego – kalendarium

Kalendarium:

  • 1814 ― Narodziny bohatera
  • 1832 ― Studia na Uniwersytec...
  • 1833 ― Studia w Berlinie
  • 1848 ― poseł na I sejm pruski
  • 1848 ― publikacja odezwy do ...
  • 1857 ― Ślub z Haliną Cieszko...
  • 1860 ― zostaje przewodnicząc...
  • 1870 ― Założenie Wyższej Szk...
  • 1873 ― zostaje członkiem Aka...
  • 1894 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: