Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Kocham moje Połajewo takim, jakim było i jakim jest.”

Bogdan Garstecki

ur. 09 listopada 1942
zm.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie

Fragment wstępu do książki „Moje Połajewo”
Zdjęć: 26
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Bogdan Kazimierz Garstecki urodził się w Połajewie 9 listopada 1942r., gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Ojciec Józef był stolarzem, zasłużonym strażakiem oraz pełnił funkcje sołtysa wsi i radnego, matka Jadwiga z domu Ciesielska prowadziła dom i wychowywała pięcioro dzieci.

Edukacja

Po wojnie w 1949r. rozpoczął naukę w Połajewie. Po ukończeniu szkoły uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Wągrowcu. W roku 1961 otrzymał świadectwo dojrzałości po czym zaczął pracować w Krosinie, później w Połajewie. Najpierw skończył wraz z żoną studium nauczycielskie w Poznaniu. W Instytucie Pedagogicznym w Kijowie ukończył z wyróżnieniem roczne studia z języka rosyjskiego. Przez kolejne 2 lata uczęszczał na WSP w Opolu, gdzie w roku 1979 uzyskał tytuł magistra na kierunku filologia rosyjska.

Praca zawodowa

Pracę zawodową jako nauczyciel rozpoczął w 1961 r. w Krosinie. Po odbyciu czynnej służby wojskowej w roku 1967 uczył w Szkole Podstawowej w Połajewie, gdzie pracował do 1996 r. W okresie pracy zawodowej otrzymał wiele nagród dyrektora szkoły m.in. za wyróżniającą pracę na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego, aktywny udział w doskonaleniu zawodowym, duży wkład pracy włożony w wzbogacanie tradycji i obrzędowości szkoły, opracowanie muzyki do hymnu szkoły, szczególny wkład pracy i zaangażowanie w organizowanie różnych form uczestnictwa uczniów w kulturze, w szczególności w ruchu Pro Sinfonika.

Życie rodzinne

Jego żoną jest Maria, emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Połajewie. Mają dwoje dzieci: syna Piotra, który przyszedł na świat 9 marca 1968 oraz córkę Barbarę urodzoną 28 marca 1972 roku. Wspólnie z żoną bardzo dbał o edukację dzieci. Oboje ukończyli studia wyższe. Piotr ukończył teologię, został księdzem i obecnie jest proboszczem w parafii pod wezwaniem św. Rocha w Poznaniu. Barbara z zawodu nauczycielka aktualnie zajmuje się domem i wychowuje trójkę synów.

Działalność społeczna

Od wielu lat zaangażowany jest w działalność na rzecz amatorskiego ruchu muzycznego w Połajewie. W latach 1977-1985 prowadził chór szkolny, założył również zespół fletów prostych. W 1972 r. został dyrygentem chóru „Cecylia”, którym kierował przez 40 lat. Zawsze chętnie współpracował z Gminnym Ośrodkiem Kultury i aktywnie uczestniczył z chórem w różnych uroczystościach gminy oraz powiatu.

Jako wieloletni animator życia kulturalnego w gminie Połajewo Bogdan Garstecki ma na swoim koncie wiele sukcesów i osiągnięć. Przez wiele lat pełnił służbę społeczną jako Radny Gminy Połajewo (1990-2006) i delegat do sejmiku ówczesnego województwa pilskiego. W kadencji 2002-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy w Połajewie. Jest założycielem strony internetowej www.polajewo.com, inicjatorem odbudowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich, uczestnikiem prac nad projektem Herbu Gminy Połajewo oraz autorem Pocztu Wójtów i Sołtysów Połajewa.

Twórczość literacka

Bogdan Garstecki swoją twórczość literacką poświęcił Gminie Połajewo. Napisał następujące książki:

2007 – „Słownictwo Połajewa i okolic” wydanie I, gdzie przybliżył szczególnie młodszemu pokoleniu gwarę naszego regionu.

2009 – „Słownictwo Połajewa i okolic” wydanie II.

2010 – „Moje Połajewo”.

2012 – „Kapliczki i krzyże przydrożne w gminie i parafii Połajewo”, gdzie umieścił materiały zebrane osobiście podczas rowerowych wędrówek po okolicy. W wycieczkach towarzyszyła mu żona Maria.

Hobby i zainteresowania

Bogdan Garstecki ma wiele pasji, jedną z nich jest muzyka chóralna. To dzięki niej znalazł uznanie wśród dzieci, młodzieży oraz harcerzy prowadząc chór szkolny i zespół fletów prostych. Razem z uczniami Szkoły Podstawowej w Połajewie brał udział w licznych przeglądach i festiwalach muzycznych na terenie Polski m.in. w Pile, Kielcach, Chodzieży, Kaliszu, zdobywając wyróżnienia. Udało mu się zaszczepić miłość do muzyki wśród absolwentów szkoły, którzy wykorzystując swoje umiejętności, rozwijali uzdolnienia muzyczne w chórach szkolnych. Jedna z jego uczennic wybrała drogę muzyczną i ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu. Obecnie Bogdan Garstecki jest członkiem chóru – Towarzystwa Śpiewu im. św. Cecylii w Połajewie, który poszczycić się może ponad 115 – letnią tradycją. Ponadto interesuje się historią Polski, zwłaszcza Kresów Wschodnich, historią Połajewa, przyrodą i fotografią. Chętnie wykonuje zdjęcia różnych obiektów przyrodniczych np. owadów czy rozkwitających roślin w ogrodzie. Jest znawcą swojej rodzinnej historii. Dzięki swej dociekliwości i wytrwałości dotarł do dokumentów archiwalnych swojej rodziny sięgających aż do roku 1750, czego efektem jest drzewo genealogiczne rodziny. Częste wizyty w poznańskim archiwum państwowym pozwoliły mu zgromadzić liczne informacje o rodzinie Garsteckich i Ciesielskich, a także cenne wiadomości o pracy duszpasterskiej księży w parafii Połajewo. Chętnie podejmuje współpracę ze szkołami w celu przybliżenia kart historii szkoły i Połajewa.

Znaczenie postaci

Bogdan Garstecki to szanowany i ceniony połajewianin, wychowawca wielu pokoleń uczniów w Gminie Połajewo. Inicjator kolonii terapeutycznych dla dzieci. Dzięki pasji do pisarstwa oraz przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury i Wójta Gminy wydał trzy książki, które zasilają zbiory biblioteczne tutejszych mieszkańców oraz szkół z terenów Gminy Połajewo .To niewątpliwie znawca historii swego regionu. Wielki patriota i aktywny społecznik. W jego życiu ogromne znaczenie odegrała muzyka. Przez wiele lat dyrygował chórowi „Cecylia” zdobywając liczne trofea, które obecnie znajdują się w sali pamięci Gminnego Ośrodka Kultury. Jego dokonania zapisały się w historii Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie jako twórcy muzyki hymnu szkoły, który rozbrzmiewa na wielu uroczystościach szkolnych. Na swoim koncie ma wiele sukcesów i osiągnięć. Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Honorową z Laurem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz uhonorowany Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania w latach 1975, 1977 i 1980.

Bogdan Garstecki to: muzyk z natchnieniem pisarza, z powołania nauczyciel, a z zamiłowania społecznik oddający swe serce dla mieszkańców Połajewa i okolic.

Bibliografia:

Bogdan Garstecki, Słownictwo Połajewa i okolic, Połajewo 2009.

Bogdan Garstecki, Moje Połajewo, Połajewo 2010.

Bogdan Garstecki, Kapliczki i krzyże przydrożne w Gminie i Parafii Połajewo, Połajewo 2012.

Inne źródła:

Wywiad z Panem Bogdanem Garsteckim.

Rozmowa z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury.

Dokumenty i fotografie z rodzinnego archiwum Bogdana Garsteckiego.

Kroniki i dokumenty Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie.

Kalendarium:

 • 1942 ― Narodziny bohatera
 • 1949 ― rozpoczęcie nauki w s...
 • 1961 ― ukończenie Liceum Ped...
 • 1961 ― rozpoczęcie pracy zaw...
 • 1967 ― praca w Szkole Podsta...
 • 1972 ― dyrygent chóru Cecylia
 • 1975 ― uhonorowany nagrodą M...
 • 1977 ― kolejna nagroda Minis...
 • 1979 ― uzyskanie tytułu magi...
 • 1980 ― Nagroda II stopnia za...
 • 1996 ― zakończenie pracy zaw...
 • 2002 ― objęcie funkcji Przew...
 • 2007 ― wydanie ksiażki pt.&#...
 • 2010 ― wydanie książki ̶...
 • 2012 ― wydanie książki pt.&#...

Cytaty:

 • „Kocham moje Połajewo t...”
 • „Mam nadzieję, że ta pu...”

Zobacz też:

 • > Edukacja
 • > Praca zawodowa
 • > Znaczenie postaci
 • > Praca zawodowa
 • > Miejsce narodzin ...
 • > Miejsce narodzin ...
 • > Edukacja
 • > Edukacja
 • > Działalność społe...
 • > Działalność społe...
 • > Działalność społe...
 • > Działalność społe...
 • > Działalność społe...
 • > Działalność społe...
 • > Edukacja
 • > Edukacja
 • > Edukacja