Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Człowiek jest tyle warty, ile może dać drugiemu człowiekowi"”

Ewa Ochędalska

ur. 29 września 1956
zm.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

Zdjęć: 22

Motto

„Człowiek jest tyle warty, ile może dać drugiemu człowiekowi” Jan Paweł II

Informacje o pochodzeniu

Data urodzenia: 29.09.1956 r., Gdańsk-Oliwa

Imiona rodziców: Melania, Antoni

Rodzeństwo: Andrzej – technik ekonomista ,obecnie rencista, zam. w Ustce; Krzysztof – technik rolnik,obecnie gospodarz hali sportowej przy Szkole w Postominie, zam.Postomino

Mąż: Zbigniew, inż.mechanik, pracował w Kopalni Soli Kłodawa w Kłodawie, prowadził również indywidualną działalność gospodarcza, zginął tragicznie w 1992 r.; data ślubu 10.06.1978r.

Dzieci: Renata – ur. 09.07.1979r., mgr filologii angielskiej,nauczyciel w SP nr 3 w Kole;
Iwona – ur. 29.09.1980r., mgr farmacji, kierownik apteki Dom Leków w Gnieżnie;
Grzegorz – ur. 29.08.1986r., mgr logistyki, współorganizator imprez, eventow w firmie raklamowo-eventowej

Dzieciństwo i przebieg wczesnej młodości

Ewa Ochędalska (z domu Ugorska) już w dzieciństwie przejawiała zainteresowanie organizacją życia społecznego, zabaw dla dzieci. Wymyślała kreatywne zajęcia, konkursy, pokazy mody w szkole i domu kultury. Przez wiele lat szkoły podstawowej w Ustce uczestniczyła w zajęciach zespołu tanecznego, chóru, klubu sportowego. Była aktywnym uczestnikiem i organizatorem biwaków, obozów harcerskich, w tym wędrownych; później sama była animatorem życia kulturalnego dla dzieci w ośrodkach wczasowych w Ustce.
Oboje rodziców pochodziło z rodzin rolniczych w wielkopolskiej wsi. W 1954 roku zamieszkali w Ustce. Ojciec był zawodowym żołnierzem, natomiast matka krawcową. Dzieciństwo wspomina z nostalgią, bowiem rodzice stworzyli ciepły, pełen miłości dom, z ogromną troską dbali o wychowanie w duchu katolickim, pomimo trudności w tamtych latach. Rodzicom zawdzięcza wpojenie zasad moralnych i etycznych, szacunku dla drugiego człowieka.

Edukacja

W 1971 roku ukończyła Szkołę Podstawową nr 3 w Ustce, po której rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ustce; ukończyła je w 1975 roku. W 1980 roku ukończyła studia magisterskie pedagogiki o specjalności praca kulturalno-oświatowa w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

Etapy, miejsca i rodzaje działalności

Działalność zawodowa

W latach 1978-1980 pracowała jako instruktor kulturalno-oświatowy w Kopalni Soli Kłodawa. W tym czasie dużym jej sukcesem było zajęcie przez Zakład III miejsca i zdobycie nagrody pieniężnej w konkursie „Wielkopolskiego Zagłębia” i Woj. Rady Związków Zawodowych na najlepszy ośrodek wczasowy Ziemi Konińskiej.
W 1980-1990 pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie na stanowisku inspektor do spraw planowania i kultury. W tym czasie zajmowała się organizacją m.in. obchodów jubileuszu 550-lecia nadania praw miejskich Kłodawie oraz festynów Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
W 1990-1997 wspólnie z mężem prowadziła własną działalność gospodarcza PPHU „Kon-Stal” w Kłodawie, która zajmowała się specjalistycznymi konstrukcjami stalowymi, zbiornikami ciśnieniowymi. Od 1992 roku, po tragicznej śmierci męża, indywidualnie zarządzała firmą.
W 1997 zajmowała się organizacją życia kulturalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, zainicjowała i powołała Klubu Seniora oraz zespół „Jesienne Róże”, które działają do chwili obecnej.
Od 1998 do 2013 pełniła funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie. Pani Ewa Ochędalska animowała i wspierała wiele różnych inicjatyw kulturalnych, m. in. działania dziecięco-młodzieżowego zespołu „Gama” (ponad 120 tancerzy różnych form tańca i grup wiekowych; od wielu lat są chlubą dla naszego miasta, zdobywając wiele nagród na międzynarodowych, krajowych i regionalnych przeglądach i festiwalach). Znacznie przyczyniła się do popularyzowania sztuki ludowej i folkloru poprzez zespoły ludowe „Lubonianki”, „Honoratki” i „Kłodawiacy”, klub hafciarski „Finezja” i liczną grupę twórców ludowych. Zorganizowała również stałą wystawę dzieł lokalnych artystów, ekspozycji pamiątek historycznych i militariów. Inicjowała wiele imprez kulturalnych, w tym przeglądów i festiwali piosenki i tańca, orkiestr dętych, teatralnych, spotkań z folklorem, sztuki ludowej, koncertów, wystaw na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Organizowała także uroczystości państwowe i okolicznościowe, koncerty charytatywne (WOŚP), warsztaty taneczne, wokalne i teatralne, zabiegała i przyczyniła się do kontynuowania działania kina „Dar”.

Działalność społeczna

W latach 1971-1980 była członkiem ZHP, drużynową drużyn harcerskich i zuchowych. Organizowała liczne biwaki, obozy, m.in. w Spale, Szlakiem Zdobywców Wału Pomorskiego; uzyskała stopień podharcmistrz.
W 1975-1978 prowadziła zajęcia teatralne w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Słupsku, w okresie studiów animator zabaw dziecięcych w szkołach i ośrodkach wczasowych w Słupsku i Ustce.
Od 2002 roku była członkiem Rady Osiedla w Kłodawie.
Od wielu lat jest aktywnym działaczem w takich stowarzyszeniach jak: Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina” (członek Rady Programowej), Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie, Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej”, Kłodawskie Towarzystwo Kulturalne.
Od 2006 roku jest członkiem kapituły konkursu o statuetkę Kariatydy, organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
W latach 2010-2014 była radną Rady Powiatu Kolskiego, sekretarzem Komisji Spraw Społecznych, członkiem Komisji Rewizyjnej.
Obecnie od 2014 (do 2018) jest radną Rady Powiatu Kolskiego, zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, członkiem Komisji Prawa i Porządku Publicznego.
Ponadto jest organizatorem wycieczek dla młodzieży, seniorów, zespołów ludowych. Jest również jurorem w wielu konkursach recytatorskich, kulinarnych, folklorystycznych, festiwali piosenki na szczeblu gminnym i ponadgminnym.
Uchwałą Rady Miasta w Kłodawie z dnia 30 października 2014 r. została powołana na przewodniczącą Kapituły Statuetki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kłodawa”, której zadaniem jest wybór i przedstawienie Radzie Miejskiej kandydatur do przyznania statuetki.

Główne wyróżnienia i odznaczenia

2003 – odznaka Ministra Kultury – Zasłużony Działacz Kultury
2005 – Nagroda Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – statuetka „Kariatydy” w kategorii twórca i animator kultury
2008 – 3 miejsce w plebiscycie „Przeglądu Kolskiego” na człowieka 10-lecia Miasta Koła i Powiatu w kategorii „działacz kulturalny”
2009 – z okazji 10-lecia Powiatu Kolskiego – dyplom nr 34 Starosty Kolskiego za wkład wniesiony w rozwój i tworzenie pozytywnego wizerunku Powiatu Kolskiego oraz działania podejmowane na rzecz jego rozwoju
2010 – medal Rady Miejskiej w Kłodawie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kłodawa”
2012 – medal Zasłużony dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kłodawie
2013 – srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
2013 – odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
2015 – brązowa odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” w Kłodawie

Ponadto Ewa Ochędalska otrzymała liczne dyplomy, nagrody i listy gratulacyjne za rozbudzanie życia kulturalnego w Kłodawie i osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania kultury.

Pasje i zainteresowania

Ewa Ochędalska interesuje się animacją życia społeczno-kulturalnego, psychologią, muzyką; jej pasją są również zabawy z wnukami. Ceni także zacisze domowe.

Znaczenie postaci i wpływ na otoczenie

Ewa Ochędalska w Kłodawie pracuje od ponad 35 lat. Od początku swojej pracy zawodowej, poza przykładnym wypełnianiem swoich obowiązków, zajmowała się inicjowaniem różnych form życia społecznego, kulturalnego i artystycznego mieszkańców gminy Kłodawa i subregionu konińskiego. Pracowała jako instruktor kulturalno-oświatowy w Kopalni Soli Kłodawa (1978-1980), dzięki niej Zakład zajął III miejsce w konkursie „Wielkopolskie Zagłębia”. W latach 1980-1990 pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie jako inspektor do spraw planowania i kultury. Organizowała i koordynowała w tym czasie między innymi obchody jubileuszu 550-lecia nadania praw miejskich Kłodawie. Przyczyniła się również do upowszechniania kultury ludowej, scenicznych programów artystycznych, tworzyła i upowszechniała różne dziedziny sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej. W 1997 roku zainicjowała i powołała Klub Seniora i zespół „Jesienne Róże”. W 1998 roku została dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie. Animowała i wspierała wiele różnych inicjatyw kulturalnych, m.in. działania dziecięco-młodzieżowego zespołu tanecznego „Gama”, który zdobywa wiele nagród i wyróżnień na regionalnych, krajowych i międzynarodowych konkursach, przeglądach i festiwalach. Szczególną troską Ewy Ochędalskiej, jako dyrektora GOK, była edukacja regionalna, zachowanie dziedzictwa kulturowego, popularyzowanie sztuki ludowej i folkloru, na przykład poprzez zespoły ludowe „Lubonianki”, „Honoratki”, „Kłodawiacy”, klub hafciarski „Finezja” i liczną grupę twórców ludowych, która zajmuje się unikatowymi w skali kraju działaniami dotyczącymi zachowania dziedzictwa kulturowego wsi polskiej (wyroby kwiatów z bibuły, malowanie na szkle, „pająki”, wieńce). Ewa Ochedalska była głównym pomysłodawcą, inicjatorem i organizatorem Przeglądu Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, gdzie poszczególne sołectwa Gminy prezentują regionalne i unikatowe potrawy na przygotowanych przez siebie stołach dożynkowych. Komisja konkursowa przyznaje nagrodę główną jednemu sołectwu – „Misę Sołtysa”.
Do zasług Ewy Ochedalskiej zaliczyć można również utworzenie, zebranie eksponatów i zorganizowanie Galerii wystawienniczej, w której znajdują się dzieła lokalnych artystów, ekspozycja pamiątek historycznych i militariów.
Ewa Ochędalska była również inicjatorem wielu imprez kulturalnych, w tym przeglądów i festiwali piosenki i tańca, orkiestr dętych, teatralnych, spotkań z folklorem, sztuki ludowej, koncertów, wystaw na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Ponadto, była głównym organizatorem uroczystości państwowych i okolicznościowych, koncertów charytatywnych (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), warsztatów tanecznych i teatralnych, kontynuacji działania kina „Dar”.
Jako dyrektor GOK, przez wiele lat bardzo zabiegała o rozbudowę i modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Kiedy zapadła decyzja o rozbudowie, z wielkim zaangażowaniem włączyła się w te działania, w wyniku których w sierpniu 2010r. oddano do użytku pięknie rozbudowany i odnowiony obiekt kultury. Po kompleksowej modernizacji mieszkańcy Kłodawy, Powiatu Kolskiego mają do dyspozycji salę widowiskowo-kinową i konferencyjną na 320 miejsc, salę tańca, akrobatyki i aerobiku, pracownie artystyczne, galerię wystawienniczą, profesjonalne nagłośnienie estradowe. Dzięki organizowanym bardzo licznym i różnorodnym przedsięwzięciom kulturalnym, znacznie ożywiło się życie kulturalne mieszkańców, wypełniły się sale podczas koncertów filharmonicznych, kabaretowych, spektakli teatralnych czy projekcji filmowych, również w technologii 3D.
Jednym z większych projektów realizowanych przez GOK, przy wsparciu środków unijnych, był kompleksowy remont Świetlicy Wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych w 2011r. Obiekt od 2009r. pozostaje w zarządzaniu i użytkowaniu GOK-u. Dzięki dużemu zaangażowaniu Pani Dyrektor po remoncie Świetlica jest wzorem bardzo ożywionej i różnorodnej działalności kulturalnej na terenie wiejskim, cieszy się zainteresowaniem społeczności lokalnej.
Jako dyrektor GOK i działacz kultury p.Ochędalska potrafiła zgromadzić wokół ośrodka przyjaciół, sponsorów, szeroko rozumianych twórców kultury. Utrzymywała ścisłą więź i bardzo dobrą współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami, jednostkami organizacyjnymi gminy, zakładami pracy. Należała do grona aktywnych działaczy społecznych, którzy stale inicjują nowatorskie formy pracy i działania kulturalne, skutecznie aplikowała o pozyskanie finansowych środków zewnętrznych na te cele.
Ewa Ochędalska jest bardzo dobrym organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, służących upowszechnianiu kultury w mieście i gminie Kłodawa. Umie stwarzać pozytywną atmosferę wśród załogi, ludzi kultury oraz Kłodawian wspierających rozwój kultury w gminie Kłodawa. Cechuje ją ogromna wola walki oraz siła w pokonywaniu przeciwności losu, pogoda ducha i życzliwość.
Za rozbudzenie życia kulturalnego w Kłodawie i osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania kultury otrzymała wiele dyplomów, nagród, listów gratulacyjnych oraz wyróżnień i odznaczeń (m.in. odznaka Ministra Kultury – Zasłużony Działacz Kultury; Nagroda Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – statuetka „Kariatydy”w kategorii twórca i animator kultury; 3 miejsce w plebiscycie „Przeglądu Kolskiego” na człowieka 10-lecia Miasta Koła i Powiatu w kategorii „działacz kulturalny”; z okazji 10-lecia Powiatu Kolskiego – dyplom nr 34 Starosty Kolskiego za wkład wniesiony w rozwój i tworzenie pozytywnego wizerunku Powiatu Kolskiego oraz działania podejmowane na rzecz jego rozwoju; medal Rady Miejskiej w Kłodawie – „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kłodawa”).Kalendarium:

 • 1956 ― Narodziny bohatera
 • 1971 ― Ukończenie Szkoły Pod...
 • 1975 ― Ukończenie Liceum Ogó...
 • 1978 ― Praca w Kopalni Soli ...
 • 1978 ― Zawarcie związku małż...
 • 1979 ― Narodziny córki Renaty
 • 1980 ― Praca w Urzędzie Mias...
 • 1980 ― Ukończenie studiów ma...
 • 1980 ― Narodziny córki Iwony
 • 1986 ― Narodziny syna Grzego...
 • 1990 ― Własna działalność go...
 • 1997 ― Praca w Ośrodku Pomoc...
 • 1998 ― Praca w Gminnym Ośrod...
 • 2003 ― Otrzymanie odznaki Mi...
 • 2005 ― Otrzymanie nagrody Ce...
 • 2008 ― Zdobycie 3 miejsca w ...
 • 2009 ― Otrzymanie dyplomu nr...
 • 2010 ― Otrzymanie medalu Rad...
 • 2010 ― Pełnienie obowiązków ...
 • 2012 ― Otrzymanie medalu Zas...
 • 2013 ― Otrzymanie odznaka ho...
 • 2013 ― Otrzymanie srebrnego ...
 • 2014 ― Pełnienie obowiązków ...
 • 2014 ― Powołanie na przewodn...
 • 2015 ― Otrzymanie brązowej o...

Cytaty:

 • „Człowiek jest tyle war...”

Zobacz też: