Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Poznając historię, uczymy się szacunku do ziemi i samych siebie”

ks. kanonik Bolesław Nowak

ur. 12 sierpnia 1938
zm.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie

Zdjęć: 15
Filmów: 9
Nagrań: 9
Dokumentów: 9

Pochodzenie

Ks. Bolesław Nowak urodził się 12.08.1938 roku w Rogoźnie Wielkopolskim.

Dzieciństwo

Jego dzieciństwo przypadło na czas II wojny światowej. Wychowywał się w skromnej rodzinie. Po śmierci ojca, Bernarda Nowaka, i brata oraz wywiezieniu matki, Marii z domu Szułczyńskiej, na przymusowe roboty do Niemiec, wychowywała go babcia, Pelagia Szułczyńska z domu Krzywoszyńska.

Edukacja

Bolesław Nowak ukończył szkołę podstawową i liceum w Rogoźnie. W 1956 roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W 1962 roku przyjął z rąk ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka święcenia kapłańskie. Pierwszą mszę odprawił 28.05.1962 roku, natomiast uroczystość prymicyjna odbyła się 6.06.1962 roku w kościele p.w. św. Wita w Rogoźnie Wielkopolskim. W 1972 roku ukończył studia specjalistyczne z filozofii.

Etapy działalności

Ks. kanonik Bolesław Nowak to gorący patriota, regionalista oddany Wielkopolsce i ,,małej ojczyźnie”. To także poeta i dramaturg.

Posługa duszpasterska

Ks. Bolesław Nowak pracował jako wikariusz w Kaszczorze, Mosinie i Poznaniu (parafie św. Michała i Niepokalanego Poczęcia NMP).

W latach 1972-1974 był kapelanem w Miejskim Szpitalu im. J. Strusia w Poznaniu oraz referentem duszparsterstwa młodzieży pracującej przy Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

W latach 1974-1980 pracował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu w charakterze sekretarza, prefekta ASD i kierownika Kancelarii PWT, jednocześnie prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu kosmologii i ontologii. Od 1977 roku był wykładowcą kosmologii w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Poznaniu.

15.07.1980 roku został proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie. Posługę kapłańską pełnił do 2011 roku. 26.05.2001 roku został wyniesiony do godności kanonika.

Praca w parafii raszkowskiej

Pracując w parafii raszkowskiej, ks. Bolesław Nowak z ogromnym szacunkiem traktował ludzi. Poświęcał się parafii i gminie. Był doskonałym organizatorem. W 1989 roku poprowadził uroczystość 100-lecia budowy i konsekracji kościoła, a w roku 2004 -550-lecia parafii. W 1994 roku zaangażował się w organizację 550-lecia istnienia miasta. Był przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika Przełomu Tysiącleci w Raszkowie. Jego staraniem w 1999 roku wzniesiono ten pomnik na rozstaju dróg. W latach 2001-2007 przy współpracy z Komitetem Parafialnym dokonał gruntownego remontu kościoła. Z jego inicjatywy powstała lokalna, parafialna gazetka ,,Odgłosy Dzwonów” i od 2002 roku był redaktorem naczelnym miesięcznika.

Twórczość literacka

Ksiądz Bolesław Nowak napisał kilka publikacji o parafii i historii miasta: ,,W 100-lecie budowy i konsekracji Kościoła w Raszkowie” (1989), ,,Raszków – historia i współczesność Miasta i Gminy” (1992), ,,Niezapomniany w Raszkowie” (1999)- pozycja zamieszczona w ,,Kronice Wielkopolskiej”, ”Dekanat Raszkowski u progu istnienia” (1997), ,,Krzyżem umocnieni” (2004)- na 550-lecie parafii.

Jest autorem wielu inscenizacji teatralnych: ,,Baśń o Raszku” (1993), ,,Niezapomniany w Raszkowie” (1999)- o budowniczym kościoła Kazimierzu Jagielskim , ,,Wiarą silny” (2001) – rzecz o Stefanie Wyszyńskim, ,,Nim powstała parafia” (2004). Sztuki wystawiane były przez amatorski teatr Raszko.

Inne utwory: ,,Kabarecik raszkowski”, ,,Fraszki, igraszki w grodzie Raszki” (1994), słuchowisko ,,Z ziemi polskiej do Watykanu” (1997), liczne jasełka, np.: ,,Boże Narodzenie w raszkowskim siole w 1000 roku” (1999), ,,Polscy święci w hołdzie przy żłóbku” (2000), ,,Nie było miejsca dla Niego” (2002), ,,U zarania naszej parafii” (2003).

Jest twórcą Raszkowskiej Drogi Krzyżowej, hymnu parafii, folderu z okazji jej 550-lecia. Tworzył liczne wiersze o tematyce religijnej i filozoficznej nawiązujące do historii Polski i Ziemi Raszkowskiej. Oto tomiki jego wierszy: ,,Raszków w rymy zdobny” (1995), ,,Myśli rymami skute” (2000), ,,Raszkowskie reminiscencje” (2010) ze wspomnieniami ks. Bolesłwa Nowaka.

Znaczenie postaci

Proboszcz Bolesław Nowak to aktywny działacz społeczny: Honorowy Członek Komitetu Obchodów 550-lecia Raszkowa, Towarzystwa Miłośników Ziemi Raszkowskiej, Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. Otrzymał liczne nagrody i odznaczenia:Odznakę Ministra Kultury i Sztuki: ,,Zasłużony Działacz Kultury”, Odznakę Honorową Marszałka Województwa Wielkopolskiego za zasługi dla województwa wielkopolskiego, Statuetkę Starosty Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju kultury w powiecie ostrowskim oraz Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Raszków za osiągnięcia i zasługi dla mieszkańców gminy i miasta w dziedzinie kultury. Inne odznaczenia: Złota Odznaka Honorowa III stopnia Zarządu Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim, medal: Założyciel Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Raszkowie, srebrny i złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Promował nie tylko parafię, ale Gminę i Miasto Raszków.

Pokazał, jak być współczesnym patriotą, uczył raszkowian miłości i szacunku do ,,małej ojczyzny”, zaszczepiał w nich zainteresowanie poezją i teatrem.

Nadano mu honorowe obywatelstwo Gminy i Miasta Raszków

Bibliografia:

1. Ks. Nowak Bolesław ,,Raszkowskie reminiscencje”, Raszków 2010.

2. Jagodzińska Iwona, Praca magisterska ,,Posługa duszpasterska ks. kan. Bolesława Nowaka w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie w latach 1980-2005″, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 2008.

3. Strony internetowe: www.raszkow.pl, www.m-gok.net

4. Folder okolicznościowy wydany z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. Bolesława Nowaka, Raszków 2012.

5. Folder okolicznościowy wydany z okazji 550-lecia parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

6. Rozmowa z ks. kan. Bolesławem Nowakiem przeprowadzona 24.01.2014 roku w Raszkowie.

Kalendarium:

 • 1938 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

 • „Boże, Ci dzięki, za na...”
 • „Poznając historię, ucz...”

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >