Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Dobry instruktor teatralny powinien być "schowany" za plecami swoich wychowan...”

Renata Agnieszka Śmiertelna

ur. 23 lipca 1952
zm.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej

Grzyby w lodówce
Zdjęć: 4
Dokumentów: 1

Pochodzenie:

Renata Agnieszka Śmiertelna urodziła się 23 lipca 1952 roku w Grodzisku Wielkopolskim.

Dzieciństwo:

Lata dzieciństwa pani Renata spędzała w Nowym Tomyślu. Tak jak inne dzieci organizowała sobie wolny czas. Wymyślała przeróżne zabawy, a jej bujna wyobraźnia zmieniała szarą rzeczywistość w obrazy pochodzące z najróżniejszych baśni. Pierwszą przeczytaną samodzielnie książkę pamięta do dziś, to „ Kichuś majstra Lepigliny” Janiny Porazińskiej.

Edukacja:

Pani Renata nie lubiła się uczyć. Lubiła tylko przedmioty humanistyczne, które ją interesowały. Nic więc dziwnego, że po skończeniu liceum studiowała polonistykę na UAM w Poznaniu oraz wiedzę o teatrze w Warszawie. Tak naprawdę, to w dzieciństwie zawsze chciała zostać maszynistą pociągów dalekobieżnych, a później w latach szkolnych, weterynarzem. Została instruktorem teatralnym.

Pasje:

Literatura – czyta wszystko. Najbardziej lubi historię, autobiografię, dzienniki, wspomnienia, dobrą poezję i jako deser literaturę fantasy. Pisywała wiersze. Jako poetka zadebiutowała arkuszem ,,Dorastam do łagodności” ( Witryna Poetycka OKS „ Od Nowa” 1977 ), a pierwszą książkę poetycką zatytułowaną „ Mała niepoważna czułość” wydała w 1986 roku. Obecnie, każdego roku, pisze 6 wierszy wigilijnych dla postaci występujących w Pastorałce.

Botanika – uważa, że świat roślin jest fascynujący.

Kuchnia – lubi gotować i eksperymentować kulinarnie.

Muzyka – obecnie najbardziej lubi muzykę zespołu Rammstein, piosenki Pawła Kaszina i Swietłany Surgonowej.

Działalność:

W 1980 roku została instruktorem teatralnym w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. A także „ słowiarzem” odpowiedzialnym za słowo mówione i pisane.

Projekty autorskie:

1. W 1980 roku założyła Teatrzyk Malutki przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Jest to teatr dramowy, który ma rozwijać zainteresowania dzieci. Teksty pisze sama – dla konkretnych ,,aktorów” i na ich zamówienie, przemycając przy okazji treści edukacyjne. Teatrzyk Malutki działa do dnia dzisiejszego. Dzieci, które chodziły na pierwsze zajęcia w 80 roku, dziś przysyłają do teatrzyku swoje pociechy.

2. Z działań parateatralnych przeznaczonych dla młodzieży w 1985 roku narodził się Teatr Tymczasowy. Gra w nim młodzież gimnazjalna i licealna. To także teatr dramowy z tekstami pisanymi specjalnie dla tego rodzaju teatru.

3. Przez kilkanaście lat zajmowała się ruchem recytatorskim. Wychowała kilku aktorów, operatorów i poetów.

4. W 2000 roku zainicjowała powstanie Amatorskiej Grupy Teatralnej działającej przy Nowotomyskim Ośrodku Kultury przeznaczonej dla dorosłych. Jest to teatr komediowy mający na celu rozweselać publiczność. W skład zespołu aktorskiego wchodzą samorządowcy, nauczyciele, kupcy i rolnicy. Teksty pisane przez Renatę Śmiertelną uwzględniają charakter i osobowość aktorów oraz ich możliwości.

5. Pastorałka Nowotomyska – projekt narodził się w latach 80 – tych. W repertuarze znalazły się baśnie wigilijne i pastorałki oparte na tekstach staropolskich oraz ,,Betlejem polskim” Lucjana Rydla. Przed dwudziestu laty Pastorałka przeniosła się w plener. Udział w niej biorą: grupy teatralne, harcerze, rodzice, dzieci – słowem przedstawiciele całej społeczności. Od paru lat spektakl zaszczyca swoją obecnością kapłan, błogosławiący miastu. Teksty autorstwa pani Renaty każdego roku są inne mimo to zachowują tradycyjny, pastorałkowy charakter.

6. Konwersatoria historyczno – literackie były to spotkania dla młodzieży poszerzające zakres wiedzy z dziedzin nauk humanistycznych, które pomagały w przygotowaniu do matur. Kilkudziesięciu wychowanków przez niemal 30 lat potrafiło godzinami dyskutować o literaturze, religii, problemach ich nurtujących. Z chwilą wprowadzenia nowych matur przekształciły się w indywidualne konsultacje.

7. Śpiewnik Domowy. Nazwa projektu została „ skradziona” Stanisławowi Moniuszce. Od 10 lat, 5 – 6 razy w roku zbierają się miłośnicy śpiewu i przy kawie, herbacie wspólnie śpiewają znane i lubiane piosenki. Pomysł wziął się z tęsknoty za domowymi, sąsiedzkimi spotkaniami na podwórkach, gdzie wieczorną pora śpiewano do późnej nocy.

8. Hobbit to sekcja przeznaczona dla miłośników literatury fantasy. Około 2000 roku zaczęła obumierać – młodzież przerzuciła się na gry komputerowe.

Znaczenie postaci:

Pani Renata Śmiertelna w środowisku lokalnym uchodzi za człowieka o niezwykłej wyobraźni, przyjaciela ludzi. Skromna, nielubiąca mówić o sobie i swoich dokonaniach na niwie teatralno – artystycznej, z uporem powtarza, że dobry instruktor powinien być ,,schowany” za plecami swoich wychowanków i uczniów. Dzięki niej kultura żywego słowa rozkwita wśród nowotomyślan, a spektakle jej autorstwa i reżyserii cieszą się niesłabnącą od lat popularnością.Cytaty:

  • „Dobry instruktor teatr...”

Zobacz też: