Maria Galas

ur. 04 kwietnia 1905
zm. 06 lutego 1971
Szkoła Podstawowa im. B. Chrzanowskiego w Wojnowicach

Zdjęć: 17

DZIECIŃSTWO


Maria Galas urodziła się 4 kwietnia 1905 r. w Podwłoczyskach, w rodzinie nauczycielskiej Jakuba Cetnera i Zofii Germanis. Tam uczyła się w miejscowej szkole.
Ojciec pełnił funkcje kierownika szkół w Grodzisku Wielkopolskim, Buku i Poznaniu. Oskarżony o współpracę z konspiracją opalenicką został aresztowany 25 czerwca 1943 r.
Zwolniono go z powodu braku dowodów winy. Schorowany na skutek tortur, zmarł 26 października 1943 roku.

EDUKACJA I PRACA PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ


Maria Galas ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Poznaniu w 1925 r. Pierwszą pracę podjęła w Szkole Powszechnej w Ujeździe. Od roku 1930 r. do wybuchu II wojny światowej pracowała w Wojnowicach. W okresie tym oprócz pracy zawodowej prowadziła działalność społeczną na rzecz dzieci i ich rodziców. Douczała opóźnione i zaniedbane dzieci. Organizowała także ich dożywienie. W roku 1931 zawarła związek małżeński z kierownikiem szkoły Feliksem Galasem. Wspierała działalność Związku Strzeleckiego Stowarzyszenia Młodych Polek i do roku 1934 Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej organizując kursy wiedzy praktycznej i inscenizacje sztuk teatralnych. Inicjowała działalność oświatową i kulturalną wśród dzieci i dorosłych. Szerzyła wiedzę z higieny i zdrowia,służyła pomocą medyczną.

CZAS WOJNY


Po wybuchu wojny ukryła ważniejsze dokumenty szkolne i prace dydaktyczne. Przebywała na robotach przymusowych w Karlsburgu na Pomorzu. Po powrocie do Wojnowic, do końca wojny, prowadziła wraz z ojcem indywidualne tajne nauczanie. W 1941 roku urodziła syna Stanisława.


PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ


Po wojnie Maria Galas przystąpiła do uruchomienia szkoły. Jako jedyna nauczycielka w szkole rozpoczęła lekcje dla około 100 uczniów w wieku 7-16 lat,do czasu powrotu męża Feliksa i Stanisławy Jakubowskiej. Uczyła wielu przedmiotów. Corocznie z wielkim rozmachem scenicznym przygotowywała jasełka, kilkakrotnie wystawiane dla mieszkańców wsi.


PRACA SPOŁECZNA


Na rzecz środowiska kontynuowała przedwojenne formy działalności społecznej. 11 lipca 1948 r. założyła Koło Gospodyń Wiejskich, którego została przewodniczącą. Służyła rozwojowi tej organizacji. Źródłem informacji o działalności z tamtych lat jest kronika Koła.Na pożółkłych stronach opisane są czyny przeplatane z opisem zwykłych, codziennych dni. M.Galas wraz z Zarządem Koła organizowała kursy wiedzy praktycznej, przedstawienia teatralne,zabawy dochodowe na cele społeczne,wycieczki. Swoim autorytetem potrafiła zjednać do pracy organizacyjnej miejscowe kobiety.Świadczyła także usługi “pielęgniarskie” pod opieką lekarza z Buku Lecha Siudy. Zmarła 6 lutego 1971 r., pochowana została obok swego męża Feliksa na cmentarzu w Buku.


ZNACZENIE POSTACI

Maria Galas wraz z mężem miała ogromny wpływ na stan umysłów i zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych.Na co dzień ofiarnie wypełniała obowiązki swego zawodu w środowisku. Uczestniczyła w walnych zebraniach, pomagała w przygotowywaniu planów pracy i sprawozdań. Przeżywała radość z pracy wśród młodych.Z opinii osób, które ją znały , Maria Galas to…”Opiekunka ,powiernica, życzliwa osoba dla rodzin w swoim środowisku, niezmordowana działaczka, szlachetna, pełna poświęcenia kobieta”. Mieszkańcy Wojnowic dziś jeszcze pamiętają, że cechowała ją szlachetność i poświęcenie dla innych. Swój zawód traktowała jak posłannictwo. Wyniosła to z seminarium i rodzinnego domu.
Kalendarium:

 • 1905 ― Narodziny bohatera
 • 1925 ― Maria Galas ukończyła...
 • 1930 ― Praca w Wojnowicach-o...
 • 1931 ― Zawarcie związku małż...
 • 1941 ― Narodziny syna Stanis...
 • 1948 ― Założenie przez Marię...
 • 1971 ― Śmierć bohatera

Źródła:

 • “Echa Opalenicki...
 • “Echa Opalenicki...
 • DLA BOGA I LUDZI.Stowa...
 • Nie dajmy zginąć ofiar...
 • OPALENICKI SŁOWNIK BIO...
 • POD ZNAKIEM KRZYŻA I O...

Zobacz też: