Scenariusze zajęć z języka angielskiego przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Scenariusze zajęć stanowią alternatywną metodę do nauki podstawowej języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Głównym założeniem zajęć jest wprowadzenie i utrwalenie słownictwa związanego z najbliższym środowiskiem dziecka między innymi z nazwami ubrań, części ciała, cyframi od 1-10, kolorów, warzyw i owoców, członków rodziny, kształtów, zwierząt i owadów, zabawek. Każdy tok zajęć został opracowany w oparciu o film nagrany przez autorkę scenariusza, udostępniony na YouTube Urszula Kropaczewska. W scenariuszach wykorzystano filmy nagrane przez autorkę, przedstawiające fragmenty zajęć z dziećmi w przedszkolu. Stanowi to duży czynnik wzmacniający rozbudzanie zainteresowania dzieci przebiegiem zajęć. Nauczyciel może według uznania polecić dzieciom obejrzeć film razem z rodzicami przed zajęciami w domu, dzięki czemu zostaną wcześniej wprowadzone w kontekst zajęć. Bazując na tym planuje sytuacje edukacyjne, w których sięga do zdobytej przez dzieci wiedzy z dużym naciskiem na aktywność dzieci. Innym sposobem wykorzystania filmu będzie jego obejrzenie wspólnie z dziećmi podczas zajęć i odwoływanie się do jego treści.

Do realizacji tematu wykorzystano bogaty zestaw materiałów – karty obrazkowe, karty wyrazowe, karty pracy, które stanowią obudowę scenariusza w formie załączników. Można je wydrukować lub prezentować w trakcie zajęć na tablicy interaktywnej. Autorka rekomenduje również przykładowe piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć.

Autor zastrzega sobie prawo udostępnienia materiału do wykorzystania przez nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi, zastrzega sobie prawo do publikowania.