Najmądrzejszy jest ten, który wie czego nie wie. 
Sokrates (470–399 p.n.e.)

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Podprojekty edukacyjne

W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych. Projekty równią się zakresem merytorycznym, jednak wszystkie zakładają stosowanie metody projektu jako metody nauczania i zdobywania wiedzy.

Dla szkół podstawowych przewidziano udział w podprojektach tj.: Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Cyfrowa Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW) oraz Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), natomiast szkoły ponadpodstawowe są zaproszone do udział w Ligach Przedmiotowych, Klasach Akademickich oraz Akademii Kształcenia Wyprzedzającego.

Aktualności

Nikt dziś nie ma wątpliwości, że kompetencje cyfrowe, jeszcze niedawno uważane za dodatkowe w procesie edukacyjnym, zajmują czołowe, a nawet priorytetowe miejsce w rozwoju współczesnego świata. Dlatego tak bardzo są one pożądane u nauczycieli i… Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Z ogromną świadomością, jak ważny jest postęp w edukacji, Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi projekty rozwoju cyfryzacji w wielkopolskich szkołach. Narzędzie, które Państwo otrzymujecie jest kolejnym z nich. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” – to trzeci, po… Paulina Stochniałek
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Odkrywanie talentów i umiejętności wymaga od nas samych… talentu (umiejętności?) wyższego rzędu. Do tego cierpliwości i czasu. Niezbędne jest umiejętne zainteresowanie tym, co mamy do zaproponowania. Zapalenie uczniów do nowej szkolnej przygody, którą może stać… Waldemar Łazuga
Główny Ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych Czytaj dalej