Archives

(1) Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

(1) Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne
142 Downloads

Zawiera wskazówki, jak tworzyć zespoły projektowe (s.36), jak planować działania i określać cele projektów (s. 41),  jak przebiega realizacja projektu; opisuje pracę i pomoc nauczyciela, dokumentowanie pracy ucznia, prezentowanie efektów pracy (s. 49), przykładowe rozwiązania organizacyjne (s. 55).

(2) Metoda projektów w gimnazjum

(2) Metoda projektów w gimnazjum
105 Downloads

Opisuje metodę projektu krok po kroku, omówione zostały etapy działań, wiele uwag  i rozwiązań praktycznych jak motywować uczniów w działaniach projektowych (s. 26-30), uczeń i nauczyciel w projekcie; zasady postępowania i współpracy, jak budować i motywować zespół projektowy (s. 87-91).

(3) Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów

(3) Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów
131 Downloads

Przedstawia rozważania dlaczego motywacja w szkole jest ważna, czym w utrzymaniu gotowości do aktywności jest poczucie znaczenia wykonywanej przez siebie prac. Zwraca uwagę, że efekty pracy powinny być potrzebne  i atrakcyjne dla ucznia.  Uczeń  powinien mieć poczucie sensu podejmowanych działań, aktywnościom powinna towarzyszyć świadomość celowości podejmowanych działań,  powinien on mieć świadomość możliwości wykorzystywania w pełni nabytych kompetencji. Zamierzone przez nauczyciela efekty powinny być możliwe do osiągnięcia przez ucznia.

(4) Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju indywidualnego

(4) Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju indywidualnego
117 Downloads

Znajdujemy tu omówienie rodzajów motywacji, sposobów motywowania różnych typów uczniów, przykłady gier rozwijających  poczucie własnej wartości.

(5) Rozwijanie podejścia kreatywnego oraz efektywności osobistej w ramach edukacji informatycznej

(5) Rozwijanie podejścia kreatywnego oraz efektywności osobistej w ramach edukacji informatycznej
150 Downloads

Zawiera wskazówki jak stworzyć kreatywny klimat podczas zajęć, jakie pytania w praktyce nauczycielskiej są dobre, a które złe, jak uniknąć pytań ograniczających myślenie ucznia, przykłady narzędzi TIK  pomocnych w osiąganiu sukcesu przez grupę, scenariusze zajęć.

(6) Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką

(6) Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką
1153 Downloads

Omówione jest zjawisko wykluczenia i tolerancji w zespołach uczniowskich, znaczenie efektywnej komunikacji na linii nauczyciel – uczeń, sposoby kierowania grupą i budowania zespołów uczniowskich, przykłady metod i technik aktywizacji uczniów (s. 69-94).

Jak motywować ucznia do aktywności

Jak motywować ucznia do aktywności
0 Downloads

Motywacja to problem pojawiający się na każdym etapie pracy nauczyciela z uczniem. Rozbudzić motywację to jedno, ale jak podtrzymać gotowość ucznia do działania, rozbudzić jego zainteresowanie to wyzwanie nauczyciela które musi podjąć.

Poniżej znajdują się linki do filmów, które nauczyciel może wykorzystać zarówno w samokształceniu, jaki i w pracy z uczniami.

  1. Motywacja:     https://tiny.pl/76x7z
  2. „Jak motywować uczniów do nauki”: https://tiny.pl/76xwc

Motywacja jako trampolina do działania

Motywacja jako trampolina do działania
138 Downloads

Wprowadzenie do zagadnienia motywacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę i sposoby pracy z uczniem. Nie wystarczą same zdolności ucznia dopiero połączenie z gotowością do aktywności daje pożądane wyniki pracy. Opisane zostały typy inteligencji, ponieważ jest wiedza nauczyciela, że zespół uczniowski to zbiór różnych możliwości intelektualnych i odpowiednio do nich należy dobierać warunki pracy. Tu nauczyciel znajdzie podpowiedzi, jak wykorzystać elementy procesu motywacji
w realizacji projektu. Przedstawione zostały także trudności pracy zdalnej w realizacji projektu,
z którymi boryka się nauczyciel i jaki to ma wpływ na motywację uczniów do podtrzymania aktywności. Wiedza nauczyciela z zakresu uwarunkowań gotowości ucznia do pracy i współpracy jest ważnym składnikiem procesu edukacyjnego. Materiał pomoże zrozumieć nauczycielowi różne sytuacje, które niesie za sobą praca z uczniem i podjąć odpowiednie działania w podtrzymywaniu aktywności w realizowanych wspólnie projektach.

Jak podziałać, aby uczniowi chciało się chcieć?

Jak podziałać, aby uczniowi chciało się chcieć?
147 Downloads

Ciekawy sposób bliskich i dalekich rozważań wokół procesu zaangażowania, budzenia potencjału i podtrzymywania gotowości uczniów do pracy. W opracowaniu znajdują się podpowiedzi, jak zaciekawić, zachęcić i zmotywować uczniów do samodzielnej i zespołowej aktywności.  Nauczyciel znajdzie tu ćwiczenia do rozbudzania zainteresowania uczniów pracą nad projektem. Są także rozważania dotyczące zaangażowania uczniów, skuteczności działań edukacyjnych i znaczenia zaciekawienia ucznia pracą. W sposób przystępny i interesujący przedstawiony jest proces udzielania wzmocnień i konstruktywnej informacji zwrotnej.

Poradnik Learningapps

Poradnik Learningapps
772 Downloads

Learning Apps to darmowa, prosta w obsłudze platforma do tworzenia narzędzi, gier i zabawy edukacyjnych.

Podstawy platformy Moodle

Podstawy platformy Moodle
108 Downloads

Opis podstawowych funkcji platformy Moodle.

Narzędzia do zbierania informacji

Narzędzia do zbierania informacji
227 Downloads

Wykaz narzędzi do zbierania informacji