Archives

(1) Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

(1) Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne
145 Downloads

Zawiera wskazówki, jak tworzyć zespoły projektowe (s.36), jak planować działania i określać cele projektów (s. 41),  jak przebiega realizacja projektu; opisuje pracę i pomoc nauczyciela, dokumentowanie pracy ucznia, prezentowanie efektów pracy (s. 49), przykładowe rozwiązania organizacyjne (s. 55).

(2) Metoda projektów w gimnazjum

(2) Metoda projektów w gimnazjum
108 Downloads

Opisuje metodę projektu krok po kroku, omówione zostały etapy działań, wiele uwag  i rozwiązań praktycznych jak motywować uczniów w działaniach projektowych (s. 26-30), uczeń i nauczyciel w projekcie; zasady postępowania i współpracy, jak budować i motywować zespół projektowy (s. 87-91).

(3) Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów

(3) Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów
135 Downloads

Przedstawia rozważania dlaczego motywacja w szkole jest ważna, czym w utrzymaniu gotowości do aktywności jest poczucie znaczenia wykonywanej przez siebie prac. Zwraca uwagę, że efekty pracy powinny być potrzebne  i atrakcyjne dla ucznia.  Uczeń  powinien mieć poczucie sensu podejmowanych działań, aktywnościom powinna towarzyszyć świadomość celowości podejmowanych działań,  powinien on mieć świadomość możliwości wykorzystywania w pełni nabytych kompetencji. Zamierzone przez nauczyciela efekty powinny być możliwe do osiągnięcia przez ucznia.

(4) Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju indywidualnego

(4) Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju indywidualnego
120 Downloads

Znajdujemy tu omówienie rodzajów motywacji, sposobów motywowania różnych typów uczniów, przykłady gier rozwijających  poczucie własnej wartości.

(5) Rozwijanie podejścia kreatywnego oraz efektywności osobistej w ramach edukacji informatycznej

(5) Rozwijanie podejścia kreatywnego oraz efektywności osobistej w ramach edukacji informatycznej
154 Downloads

Zawiera wskazówki jak stworzyć kreatywny klimat podczas zajęć, jakie pytania w praktyce nauczycielskiej są dobre, a które złe, jak uniknąć pytań ograniczających myślenie ucznia, przykłady narzędzi TIK  pomocnych w osiąganiu sukcesu przez grupę, scenariusze zajęć.

(6) Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką

(6) Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką
1157 Downloads

Omówione jest zjawisko wykluczenia i tolerancji w zespołach uczniowskich, znaczenie efektywnej komunikacji na linii nauczyciel – uczeń, sposoby kierowania grupą i budowania zespołów uczniowskich, przykłady metod i technik aktywizacji uczniów (s. 69-94).