Archives

Zadania artystyczne z wykorzystaniem projektowania cyfrowego

Zadania artystyczne z wykorzystaniem projektowania cyfrowego
Zadania artystyczne z wykorzystaniem projektowania cyfrowego
0 Pobrań

Propozycje prac plastycznych na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, integracyjne lub świetlicowe z wykorzystaniem projektowania cyfrowego

Kształcenie kompetencji matematycznych na różnych przedmiotach

Kształcenie kompetencji matematycznych na różnych przedmiotach
Kształcenie kompetencji matematycznych na różnych przedmiotach
50 Pobrań

Jak stworzyć kreatywny klimat podczas zajęć?

Jak stworzyć kreatywny klimat podczas zajęć?
Jak stworzyć kreatywny klimat podczas zajęć?
380 Pobrań

Zawiera wskazówki jak stworzyć kreatywny klimat podczas zajęć, jakie pytania w praktyce nauczycielskiej są dobre, a które złe, jak uniknąć pytań ograniczających myślenie ucznia, przykłady narzędzi TIK  pomocnych w osiąganiu sukcesu przez grupę, scenariusze zajęć.

Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką

Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką
Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką
1343 Pobrań

Omówione jest zjawisko wykluczenia i tolerancji w zespołach uczniowskich, znaczenie efektywnej komunikacji na linii nauczyciel – uczeń, sposoby kierowania grupą i budowania zespołów uczniowskich, przykłady metod i technik aktywizacji uczniów (s. 69-94).