Archives

Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów

Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów
Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów
277 Pobrań

Przedstawia rozważania dlaczego motywacja w szkole jest ważna, czym w utrzymaniu gotowości do aktywności jest poczucie znaczenia wykonywanej przez siebie prac. Zwraca uwagę, że efekty pracy powinny być potrzebne  i atrakcyjne dla ucznia.  Uczeń  powinien mieć poczucie sensu podejmowanych działań, aktywnościom powinna towarzyszyć świadomość celowości podejmowanych działań,  powinien on mieć świadomość możliwości wykorzystywania w pełni nabytych kompetencji. Zamierzone przez nauczyciela efekty powinny być możliwe do osiągnięcia przez ucznia.

Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju indywidualnego

Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju indywidualnego
Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju indywidualnego
242 Pobrań

Znajdujemy tu omówienie rodzajów motywacji, sposobów motywowania różnych typów uczniów, przykłady gier rozwijających  poczucie własnej wartości.

Jak motywować ucznia do aktywności

Jak motywować ucznia do aktywności
Jak motywować ucznia do aktywności
0 Pobrań

Motywacja to problem pojawiający się na każdym etapie pracy nauczyciela z uczniem. Rozbudzić motywację to jedno, ale jak podtrzymać gotowość ucznia do działania, rozbudzić jego zainteresowanie to wyzwanie nauczyciela które musi podjąć.

Poniżej znajdują się linki do filmów, które nauczyciel może wykorzystać zarówno w samokształceniu, jaki i w pracy z uczniami.

  1. Motywacja:     https://tiny.pl/76x7z
  2. „Jak motywować uczniów do nauki”: https://tiny.pl/76xwc

Motywacja jako trampolina do działania

Motywacja jako trampolina do działania
Motywacja jako trampolina do działania
331 Pobrań

Wprowadzenie do zagadnienia motywacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę i sposoby pracy z uczniem. Nie wystarczą same zdolności ucznia dopiero połączenie z gotowością do aktywności daje pożądane wyniki pracy. Opisane zostały typy inteligencji, ponieważ jest wiedza nauczyciela, że zespół uczniowski to zbiór różnych możliwości intelektualnych i odpowiednio do nich należy dobierać warunki pracy. Tu nauczyciel znajdzie podpowiedzi, jak wykorzystać elementy procesu motywacji
w realizacji projektu. Przedstawione zostały także trudności pracy zdalnej w realizacji projektu,
z którymi boryka się nauczyciel i jaki to ma wpływ na motywację uczniów do podtrzymania aktywności. Wiedza nauczyciela z zakresu uwarunkowań gotowości ucznia do pracy i współpracy jest ważnym składnikiem procesu edukacyjnego. Materiał pomoże zrozumieć nauczycielowi różne sytuacje, które niesie za sobą praca z uczniem i podjąć odpowiednie działania w podtrzymywaniu aktywności w realizowanych wspólnie projektach.

Jak podziałać, aby uczniowi chciało się chcieć?

Jak podziałać, aby uczniowi chciało się chcieć?
Jak podziałać, aby uczniowi chciało się chcieć?
273 Pobrań

Ciekawy sposób bliskich i dalekich rozważań wokół procesu zaangażowania, budzenia potencjału i podtrzymywania gotowości uczniów do pracy. W opracowaniu znajdują się podpowiedzi, jak zaciekawić, zachęcić i zmotywować uczniów do samodzielnej i zespołowej aktywności.  Nauczyciel znajdzie tu ćwiczenia do rozbudzania zainteresowania uczniów pracą nad projektem. Są także rozważania dotyczące zaangażowania uczniów, skuteczności działań edukacyjnych i znaczenia zaciekawienia ucznia pracą. W sposób przystępny i interesujący przedstawiony jest proces udzielania wzmocnień i konstruktywnej informacji zwrotnej.