Author Archives: Andrzej Sierociński

Bożena Wojciechowska

Imię i nazwisko bohatera/bohaterki:

Bożena Wojciechowska

Lata życia:
data narodzin:
16 – 02 – 1944 roku
Słowa kluczowe:
 • Nauczycielka,
 • Zawiszacy,
 • Harcmistrz, zastępca komendanta, skarbnik,
 • Działaczka społeczna,
 • Harcerstwo.
Zdjęcie (cover) bohatera/bohaterki:
obraz1.png
(!) zmień zdjęcie podmieniając widniejącą powyżej zaślepkę
Życiorys:

Bożena Wojciechowska, z domu Jelonek, urodziła się 16 lutego 1944 roku w Jaksicach (obecnie województwo kujawsko – pomorskie). W 1945 roku zamieszkała z rodzicami w Pile. Miała  trzech braci: Adama, Władysława, Zbigniewa i siostrę Barbarę. Bracia pani Bożeny już nie żyją. Brat Zbigniew i siostra Barbara byli instruktorami IV Szczepu oraz aktywnie uczestniczyli w Harcerskich Akcjach Obozowych Szczepu. Bożena Wojciechowska pochodzi z rodziny robotniczej. Mama, Pelagia nie pracowała zawodowo – zajmowała się domem  i dziećmi, natomiast ojciec, Wacław pracował w ZNTK w Pile. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile, przy ulicy Bydgoskiej, w której w 1956 r. rozpoczęła działalność w harcerstwie jako uczennica, stając się członkinią Związku Harcerstwa Polskiego. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej uczęszczała do 43 Liceum przy ulicy Wincentego Pola. Jako uczennica Liceum Ogólnokształcącego prowadziła 5 Drużynę Harcerską przy Szkole Podstawowej nr 5 w Pile.  Po ukończeniu szkoły średniej w 1963 roku, rozpoczęła studia w Gorzowie Wielkopolskim w Studium Nauczycielskim na wydziale Wychowania Fizycznego  z Biologią.

studia.jpg178372475_808245773418687_8335896166327200353_n.jpg178188665_2959135731041964_3490744442180759970_n.jpg

p1000749.jpgW 1965 roku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 4 w Pile jako nauczyciel wychowania fizycznego. Warunki do prowadzenia zajęć były bardzo trudne. Nie było sali gimnastycznej, zajęcia odbywały się na korytarzu lub boisku szkolnym. W tym samym roku założyła IV Szczep Harcerski ,,Zawiszacy” im. Szarych Szeregów przy SP 4 w Pile, którego jest Komendantką do chwili obecnej. Przeszła wszystkie funkcje w harcerstwie, począwszy od Zastępowej, Przybocznej, Drużynowej Drużyny Harcerskiej, Komendantki Szczepu, Zastępcy Komendanta Hufca, Komendantki Hufca, Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskiej przy Komendzie Hufca ZHP Piła. Posiada stopień harcmistrzyni. Przez wiele lat była wychowawcą klas IV-VIII.  W 1968 r. wyszła za mąż za Wiesława Wojciechowskiego.

 

177540091_462056568393754_4729224498403557132_n.jpgMąż Pani Bożeny był instruktorem ZHP oraz drużynowym 4 Gromady Zuchowej ,,Leśna Brać”, która działa do dnia dzisiejszego.  Od 1968 r. zaczęła organizować z mężem obozy, biwaki i rajdy. Mąż Pani Bożeny był także Komendantem Hufca w Pile oraz Kierownikiem Wydziału Zuchowego Chorągwi Pilskiej. Nasza Bohaterka była komendantką ponad 100 obozów harcerskich i zimowisk organizowanych przez IV Szczep ZHP i Hufiec Piła. Były to wyjazdy między innymi do: Strączna, Złotowa, Jastrowia, Bochni, , Międzygórza, Głuszycy, Kołobrzegu, Stryszowa, Czaplinka, Rabki, Szklarskiej Poręby, Złotego Potoku, Gąsek. W 1971 r. urodziła się córka Katarzyna, która jest absolwentką Szkoły Podstawowej numer 4 w Pile oraz wychowanką IV Szczepu. Jest również aktywnym instruktorem Szczepu oraz Hufca. Posiada stopień Harcmistrzyni.

microsoftteams_image_29.png178784977_211778870392028_4489834138051835416_n.jpgmicrosoftteams_image_28.png

  176271763_1269245040138576_7449580423475349296_n.jpg    178023007_1284063845384513_2549667531826065820_n.jpg pochod_1_majowy_1973_r.jpg

 
 

W 1982 r., pani Wojciechowska uzyskała kwalifikacje równoważne wyższym studiom zawodowym przy Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie – Oddział w Łodzi. W 1983 r. urodziła się córka Karolina, która także jest wychowanką Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile oraz Szczepu ZHP ,,Zawiszacy”. Pełniła ona również funkcje Drużynowej w Szczepie. Posiada stopień podharcmistrzyni. Pani Bożena, po dwudziestu latach nauczania wychowania fizycznego w SP4, objęła stanowisko kierownika świetlicy szkolnej.  Organizowała spotkania   z rodzicami dzieci, które uczęszczały do świetlicy szkolnej i pomagała rozwiązywać problemy wychowawcze. Jako kierowniczka jedynej świetlicy szkolnej, przystąpiła z powodzeniem z uczniami do konkursu na gazetkę szkolną dotyczącą ,,Ruchu Drogowego”. Była założycielką także świetlicy socjoterapeutycznej, w której pracuje do chwili obecnej.

Bożena Wojciechowska znana jest w pilskim środowisku z aktywnej działalności społecznej. Przez dwie kadencje pod koniec lat 70-tych i początku lat 80-tych była radną Miejskiej Rady Narodowej w Pile oraz ,,Człowiekiem Czynu województwa pilskiego’’. Pełniła także przez dwie kadencje  funkcję Komendantki Hufca ZHP Piła. Została na nią wybrana przez instruktorów Hufca podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. Jako Komendantka Hufca postawiła sobie za główny cel powołanie gromad i drużyn na terenie powiatu. W swojej pracy osiągnęła zamierzone  efekty. To z jej inicjatywy powstały gromady i drużyny w: Łobżenicy, Wyrzysku, Gleśnie, Białośliwiu i w Falmierowie. IV Szczep ZHP ,,Zawiszacy’’ im. Szarych Szeregów przez wiele lat był Szczepem Sztandarowym Hufca. Tytuł ten został zdobyty 7-krotnie. ,,Zawiszacy” opiekowali się sztandarem Hufca, reprezentowali Hufiec ze sztandarem podczas uroczystości państwowych i miejskich. Było to najwyższe wyróżnienie w Hufcu. Szczep istnieje już 56 lat. Przez ten czas wychowała wielu młodych instruktorów ZHP, którzy pełnią funkcję drużynowych.

571e18745d123_o_size_933x0_q_70_h_ae6913.jpgp1000645.jpg

Bożena Wojciechowska od wielu lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile, organizując dla dzieci z rodzin najuboższych obozy letnie, podczas których dzieci wypoczywają, poznają piękno kraju, a także uczą się współżycia w grupie.  Działa także wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Prowadzi zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, do której uczęszczają dzieci z rodzin potrzebujących pomocy. Oprócz odrabiania lekcji, dzieci biorą  udział  w wycieczkach i licznych zajęciach sportowych.

Od 40 lat zajmuje się problemem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest współorganizatorem konkursu   o ruchu drogowym na szczeblu miasta i powiatu. Uważa, że w dobie rozwoju motoryzacji niezwykle ważne jest zaszczepienie dzieciom zasad bezpieczeństwa poruszania się na drogach. Wspólnie z Komendantem Hufca organizują także kilkudniowe wyprawy historyczne dla harcerzy starszych i seniorów ich Hufca.

Obecnie, jako nauczycielka dyplomowana na emeryturze pełni funkcję zastępcy Komendanta Hufca ZHP  w Pile, jest też skarbnikiem, zastępcą Przewodniczącej Komisji Instruktorskiej w Hufcu oraz w dalszym ciągu Komendantką IV Szczepu ,,Zawiszacy’’ im. Szarych Szeregów przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile.

  Za swoją długoletnią pracę pedagogiczną, działalność harcerską i społeczną otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień: – Liczne nagrody Dyrektora Szkoły, Kuratora Oświaty oraz Ministra Oświaty, – Krzyż za zasługi dla ZHP – nadany przez Główną Kwaterę ZHP, – Złoty Krzyż za zasługi dla ZHP, – Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, – Odznakę za zasługi dla Wielkopolskiej Organizacji ZHP, – Honorową Odznakę za zasługi w rozwoju Piły, – Honorową Odznakę za zasługi w rozwoju pilskiej chorągwi ZHP, – Honorową Odznakę za zasługi w rozwoju województwa pilskiego, – Medal Komisji Edukacji Narodowe nadany  przez Ministra Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i  wychowania, – Medal za wybitne osiągnięcia w zakresie postępu pedagogicznego, – Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, – Medal Stanisława Staszica  – ,,Zasłużony dla miasta Piły’’, – Odznakę ,,Przyjaciela Dziecka”, – Honorową Odznakę za zasługi dla województwa wielkopolskiego, nadaną podczas obchodów 50-lecia IV Szczepu ZHP, – Honorową Odznakę ,,COVID-19-OFIARNI W SŁUŻBIE’’ – na wniosek Komendanta Chorągwi WLKP ZHP decyzją Naczelnika ZHP w 2021 roku, –  Tytuł Seniora Roku 2018 miasta Piły -nadany przez Kapitułę Stowarzyszenia ,,Pro-Senior’’ za działalność na rzecz społeczeństwa miasta, – Dyplom uznania z tytułu wyróżnienia w Konkursie Kobieta Roku Północnej Wielkopolski – za działalność na rzecz lokalnej społeczności jako Komendantka Hufca.  
Jak mówi bohaterka Wielkopolanka: Praca w zawodzie nauczycielskim, bycie instruktorem ZHP i Komendantką Hufca oraz działalność społeczna, pomoc potrzebującym ludziom zawsze dawała i daje mi do dziś pełną satysfakcję, mimo że jestem już na emeryturze i jestem babcią czwórki wnucząt.
Bibliografia i Netografia (odnośniki):
Podprojekt:

III EDYCJA CYFROWEJ DZIECIĘCEJ ENCYKLOPEDII WIELKOPOLSKI „Dzieje Wielkopolanek”.

Szkoła:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, ul. Grabowa 18, 64-920 Piła.
Autorzy:
Grupa projektowa Zawiszacy – „Wszyscy harcerze to jedna rodzina”. Julia Grabska, Agata Gofron, Adam Obiegała, Natalia Górzna, Zuzanna Cochór, Kornelia Tomaszewska, Julia Szymowska, Maksymilian Solis, Zuzanna Świrkula, Julia Gniot, Kinga Poznaniak, Maja Wygrzywalska. Opiekun: mgr Mateusz Błażejewski. AUTOPREZENTACJA GRUPY PROJEKTOWEJ
grupa.jpg
(!) kliknij dwukrotnie by zmienić nazwę grupy projektowej.

Szkoły w projekcie

Szkoła nr 1, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non tellus quis ipsum semper ornare quis ac est. Nullam vel tellus ac odio ornare suscipit. Sed a justo consectetur, tristique lectus nec, blandit eros. Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non tellus quis ipsum semper ornare quis ac est. Nullam vel tellus ac odio ornare suscipit. Sed a justo consectetur, tristique lectus nec, blandit eros. Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Szkoła nr 2, im. Henryka Sienkiewicza w Poznaniu


Szkoła nr 3, im. Czesława Miłosza w Poznaniu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non tellus quis ipsum semper ornare quis ac est. Nullam vel tellus ac odio ornare suscipit. Sed a justo consectetur, tristique lectus nec, blandit eros. Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non tellus quis ipsum semper ornare quis ac est. Nullam vel tellus ac odio ornare suscipit. Sed a justo consectetur, tristique lectus nec, blandit eros. Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Szkoła nr 4, im. Henryka Sienkiewicza w Poznaniu

O projekcie

Piotr Waśko

Dyrektor Projektu

Mam nadzieję, że w najbliższych latach wszystkie szkoły Wielkopolski będą korzystały zarówno ze zgromadzonej przez nas wiedzy, jak i stworzonej w projekcie CSW@2020 regionalnej infrastruktury informatycznej.

Agnieszka Kalisz

Kierownik Projektu

O projekcie

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie do 2023 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 700 szkołach (SP, SPP) województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5.040 nauczycieli/nauczycielek i 13.280 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

Zadania realizowane w Projekcie

Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie są ze sobą powiązane i tworzą logiczną całość. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, w ramach zadania I – Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podczas szkoleń podnoszą swoje kompetencje informatyczne oraz merytoryczne związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych z uczniami w ramach zadania III – Zajęcia dodatkowe dla uczniów. Podczas szkoleń nauczyciele nabywają umiejętności związane z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań TIK, które w ramach projektu dostarczane są w ramach zadania II – Wyposażenie szkół w sprzęt TIK oraz w ramach zadania IV – Narzędzia informatyczne dla szkół. 

Tematyka szkoleń dla nauczycieli jest ściśle powiązania z treściami kształcenia przekazywanymi uczniom  podczas zajęć pozalekcyjnych i odnosi się do specyfiki tematycznej podprojektów edukacyjnych. Zajęcia praktyczne podczas szkoleń dla nauczycieli polegają na pracy z wykorzystaniem sprzętu informatycznego dedykowanego każdemu z podprojektów edukacyjnych, realizowanych przez uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych.

Korzyści dla szkół biorących udział w Projekcie: 

związane z infrastrukturą IT:

 • Budowa sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu
 • Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 600 szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK
 • Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu
 • Umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli
 • Stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły
 • Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych 

związane w działaniami merytorycznymi

 • Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących projekty uczniowskie
 • Wynagrodzenie nauczycieli specjalistów ds. wdrażania technologii IT w szkole
 • Realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu, pracy metodą wyprzedzającą, wykorzystanie eksperymentów oraz różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu
 • Materiały biurowe dla zespołów uczniowskich
 • Refundacja kosztów wyjazdów uczniów związanych z pracą w zespole projektowym

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu  z siedzibą przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań; adres e-mail: odn@odnpoznan.pl, tel./fax 61 85-84-700.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych ODN w Poznaniu, adres email: iod@odnpoznan.pl, adres pocztowy: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. 2018.0.996.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  •  podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  •  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 6. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego mówią inaczej.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Kontakt do inspektora ochrony danych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Adres email: iod@odnpoznan.pl

Adres pocztowy:
Roman Dwulit
Inspektor Ochrony Danych
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Polityka Cookies

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw poniżej informujemy użytkowników serwisu www.odnpoznan.pl o plikach, które serwis umieszcza na Państwa komputerach.

 • Pliki cookies są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies zawierają głównie nazwę naszej strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zarządzającym serwisem, a tym samym plikami cookies jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu z siedzibą przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań, tel. 618 584 700, mail: odn@odnpoznan.pl, zwany dalej Ośrodkiem
 • Mechanizm cookies jest powszechnie stosowanym mechanizmem ułatwiającym przeglądanie 2 stron WWW w Internecie i jest bezpieczny dla komputerów użytkowników serwisów internetowych.
 • Użytkownicy ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, ale bez funkcjonalności wymagających uzycia plików cookies.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczkach”).
 • Pliki cookies wykorzystywane są głównie w celu: a) tworzenia statystyk, które pomagają rozwinąć i ulepszyć serwis pod względem struktury i zawartości dostosowując go do potrzeb odbiorców; b) utrzymanie sesji uwierzytelnionego użytkownika dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować.
 • Bliższe informacje na temat plików cookies są dostępne na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Polityka Prywatności CSW2020

Waldemar Łazuga
Główny ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych

Odkrywanie talentów i umiejętności wymaga od nas samych… talentu (umiejętności?) wyższego rzędu. Do tego cierpliwości i czasu. Niezbędne jest umiejętne zainteresowanie tym, co mamy do zaproponowania. Zapalenie uczniów do nowej szkolnej przygody, którą może stać się udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 i w poszczególnych jego komponentach. I wspólne z nimi – i wszystkimi uczestnikami – jej przeżywanie.

Podprojektów jest sześć. Z pozoru niemal autonomicznych, w istocie silnie jednak ze sobą powiązanych. O każdym w osobnych Poradnikach znajdą Państwo szczegółowe informacje. Ostatecznie większość dróg prowadzi do „autoedukacji”, która pozostaje prawdziwym wyzwaniem współczesności – jak to ujął zajmujący się tym od lat Dzierżymir Jankowski. Nie nauczymy bowiem niczego nikogo, kto by sam takiej potrzeby nie odczuł. „Wychowaniu do autoedukacji” na poziomie szkolnym podstawowym i ponadpodstawowym służyć ma między innymi „nauczanie wyprzedzające”, przewijające się w kilku podprojektach. A także rozmaite próby samodzielnych badań (np. śladami małych zwierząt dla licealistów czy pomiary czystości powietrza dla uczniów podstawówek). Ponadto uczniowie zdobędą informatyczne podstawy programowania, odkryją „krajobrazy kulturowe” swojej okolicy, wspólnie zbudują mapę dorzecza Warty, przeprowadzą kwerendy archiwalne i biblioteczne, poznają ciekawych ludzi, z którymi przeprowadzą wywiady, napiszą hasła do encyklopedii Wielkopolski. Będą mogli także wysłuchać „złotych wykładów” największych polskich (i nie tylko) autorytetów naukowych czy wziąć udział w rozgrywkach międzyszkolnych z kilku przedmiotów. Wszystkie te działania pozwolą na weryfikację opinii o niejednym uczestniku tych oświatowych zabaw. Dadzą nieoczekiwane spojrzenie na potencjał kryjący się w naszych uczniach. O tym jestem głęboko przekonany. Jednocześnie każde z tych zajęć wprowadzi ucznia w świat cyfryzacji. Nauczy nowych technik i zaznajomi z możliwościami, jakie oferują nowe technologie. Chodzi wszak o to, żeby i w tym świecie „umieć się odnaleźć”.

Piotr Waśko
Dyrektor Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 został zainspirowany doświadczeniami Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynikającymi z wdrażania w poprzednim okresie programowania funduszy europejskich projektów pilotażowych: „eSzkoła – Moja Wielkopolska” oraz „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Właśnie te doświadczenia pozwoliły na sformułowanie celów nowego projektu realizowanego w ponad 600 szkołach województwa wielkopolskiego, jakim jest Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Projekt zakłada współpracę z kadrą naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odpowiedzialna jest za sformułowanie i opisanie celów dydaktycznych projektu i która będzie czuwała nad prawidłową realizacją zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w wielkopolskich szkołach. Wiele godzin przeznaczamy na proces szkolenia nauczycieli uczestniczących bezpośrednio w projekcie oraz tych, którzy mając do dyspozycji zbudowaną w ramach projektu infrastrukturę teleinformatyczną a także przekazany sprzęt, będą mogli wykorzystywać technologie informatyczne na zajęciach lekcyjnych wynikających z podstawy programowej.

Nowatorskie zajęcia zaproponowane przez opiekunów naukowych projektu skłoniły nas do zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych tworzonych w ramach naszego projektu, obejmujących cały budynek szkolny i umożliwiający posługiwanie się technologiami informatycznymi przez całą społeczność
szkolną. Dostarczone laptopy, tablety oraz specjalistyczne urządzenia dydaktyczne przyczynią się do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a efekty pracy całego zespołu: opiekunów naukowych, nauczycieli i uczniów będą widoczne w Internecie. Mam nadzieję, że w najbliższych latach wszystkie szkoły Wielkopolski będą korzystały zarówno ze zgromadzonej przez nas wiedzy, jak i stworzonej w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 regionalnej infrastruktury informatycznej.

Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt pozakonkursowy Samorządu Województwa Wielkopolskiego Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ma służyć podniesieniu kompetencji cyfrowych tysięcy uczniów i nauczycieli w całej Wielkopolsce dzięki swojemu wyjątkowemu charakterowi propagującemu korzystanie z technologii informatycznych w procesie dydaktycznym.

Projekt wspiera rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadanie to realizowane jest poprzez zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach podprojektów edukacyjnych nastawionych na naukę poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. W tej przygodzie z innowacyjnymi metodami i narzędziami dydaktycznymi niezbędną pomocą dla nauczyciela jest publikacja przygotowana przez opiekuna naukowego podprojektu edukacyjnego. Nauczyciele znajdą w niej zasady pracy z uczniem, zgodnie z którymi osiągnięte zostają cele w rozwoju kompetencji kluczowych, w tym przede wszystkim dotyczące kompetencji informatycznych ucznia na każdym etapie edukacji zapisanych w przyjętej przez Komisję Europejską Strategii „Europa 2020” oraz ważnych dokumentach krajowych i regionalnych jak Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 i Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020. Lektura Poradnika przeprowadzi przez cały rok fascynującej pracy z uczniem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się i częstego korzystania z Poradnika, nie tylko w czasie trwania projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, ale i po jego zakończeniu, gdyż stworzona w ramach projektu infrastruktura szerokopasmowego Internetu oraz specjalistyczny sprzęt wraz z technologią informatyczną pozostaną w szkołach i mam nadzieję będą wykorzystywane w kolejnych latach dla rozwoju wielkopolskiej młodzieży.

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

Opiekunowie podprojektu

Roman Dwulit

mgr inż.

Zbigniew Nowak

Tytuł naukowy

Przykład: opis, kilka zdań

O projekcie

Głównym celem podprojektu ULI jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Podprojekt obejmuje praktyczną realizacje 64 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w szkole w 15 osobowych grupach uczniowskich pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna w czasie pozalekcyjnym.

Zakres

Tematykę zajęć oraz narzędzia do ich realizacji dobierają opiekunowie w zależności od wieku oraz możliwości uczniów spośród propozycji przedstawionych przez autorów podprojektu ULI. Tematyka ta obejmuje m.in.: bezpieczeństwo w sieci, prawo autorskie, programowanie, narzędzia komunikacji i pracy zespołowej, zasoby internetowe, gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie, opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie i edycje multimediów, technologie, programy i aplikacje wspierające uczącego się w zdobywaniu umiejętności i zrozumieniu współczesnego świata. Całość odbywa się w oparciu o dedykowaną platformę internetową i materiały szkoleniowe w postaci Poradnika dydaktyczno-metodycznego oraz otrzymany w ramach projektu sprzęt komputerowy (laptopy i tablety) i pomoce dydaktyczne takie jak: maty, roboty, aplikacje edukacyjne, serwisy www i gry. Podsumowaniem zajęć jest opracowanie uczniowskiego projektu edukacyjnego.

Przykład: Zespół Uczniowski 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc nec fermentum magna. Phasellus vel aliquet augue. Quisque molestie gravida leo. Quisque gravida lacus vitae fermentum mollis.

Członkowie: Adam, Paweł, Alicja, Martyna

Aktualności

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski

Opiekun podprojektu

Anna Piesiak

Doktor w Instytucie Historii UAM

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

O projekcie

Podprojekt Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski jest skierowany do szkół podstawowych i będzie realizowany w latach 2018-2022. Składa się z czterech trwających rok edycji, w których zaangażowanych będzie 160 nauczycieli i 1920 uczniów z wielkopolskich szkół. Efektem pracy uczniów będzie Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski zawierająca minimum 160 multimedialnych wpisów, które stworzą unikatowy, dostępny w Internecie materiał cyfrowy związany z Wielkopolską.

Zakres

Głównym celem podprojektu jest wdrożenie w 160 szkołach podstawowych programów w zakresie stosowania w kształceniu metody projektu, nauczania problemowego z zastosowaniem narzędzi informatycznych i rozwijanie kompetencji cyfrowych opartych na technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Projekt stawia na szkołę XXI wieku, która jest otwarta na innowacje, nie tylko w świecie technologii, ale także w odniesieniu do procesów nauczania i uczenia się.

Projekt ma szczególne zadanie zainteresować uczniów historią i współczesnością regionu, budować lokalną tożsamość, konsolidować środowiska lokalne oraz promować region. Podczas każdej z czterech edycji podprojektu, w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczniowie zajmą się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych miejsc pamięci, postaci, wydarzeń związanych z dziejami ich gminy, regionu i Wielkopolski. Następnie stworzą hasło encyklopedyczne, poparte m.in. badaniami, kwerendami bibliotecznymi i archiwalnymi oraz wywiadami. Kluczową wartością podprojektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości oraz wyrównywanie szans poprzez naukę.

Przykład: Zespół Uczniowski 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc nec fermentum magna. Phasellus vel aliquet augue. Quisque molestie gravida leo. Quisque gravida lacus vitae fermentum mollis.

Członkowie: Adam, Paweł, Alicja, Martyna

Aktualności

Najnowsze artykuły projektowe

Ligi Przedmiotowe

Opiekun podprojektu

Sebastian Paczos

Dr hab.

Od wielu lat współpracuje z kilkudziesięcioma szkołami ponadpodstawowymi z całej Wielkopolski. Prowadzi wykłady pod patronatem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Koordynator projektu „Uniwersytet w Twojej szkole”, realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Edukacji Skolnej, w ramach którego prowadzono całoroczne rozgrywki lig akademickich. Organizator kilkudziesięciu wykładów dla licealistów przeprowadzonych za pomocą systemu wideokonferencyjnego.

O projekcie

Podprojekt edukacyjny Ligi Przedmiotowe to innowacyjne rozwiązanie łączące zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: nauczycieli – uczeń z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji przy zachowaniu maksymalnej interaktywności. Projekt łączą elementy nauki, zabawy i rywalizacji. 

Opis podprojektu

Program przewiduje działania ukierunkowane na wsparcie uczniów zdolnych, zapewniając młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania dostęp do pełnej oferty edukacyjnej. W ciągu trwania projektu zostanie uruchomionych 6 lig przedmiotowych (filologia angielska, historia, matematyka/informatyka, geografia, fizyka, język polski), w których wezmą udział 24 szkoły ponadpodstawowe z całej Wielkopolski. Uczniowie podczas rozgrywek odpowiadają na pytania przygotowane przez pracowników naukowych z odpowiednich wydziałów.

Działanie w postaci lig przedmiotowych, ma przede wszystkim dostarczyć uczniom w zrozumiały i atrakcyjny sposób wiedzy, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik. Łączy zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: nauczyciel – uczeń z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji przy zachowaniu maksymalnej interaktywności. Projekt łączą elementy nauki, zabawy i rywalizacji.  Program przewiduje działania ukierunkowane na wsparcie uczniów zdolnych, zapewniając młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania dostęp do pełnej oferty edukacyjnej. W ciągu trwania projektu zostanie uruchomionych 6 lig przedmiotowych (filologia angielska, historia, matematyka/informatyka, geografia, fizyka, język polski), w których wezmą udział 24 szkoły ponadpodstawowe z całej Wielkopolski.

Mecze rozgrywane są na żywo w systemie teletransmisji w okresie roku szkolnego. Zwycięża drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

Cele podprojektu

Mecze rozgrywane są na żywo w systemie teletransmisji w okresie roku szkolnego. Zwycięża drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

Zaktywizowanie uczniów i nauczycieli oraz rozszerzenie obszaru działania szkoły

Wsparcie nauczycieli w procesie rozwijania zainteresowań
i uzdolnień uczniów

Rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych

Rozwój kompetencji cyfrowych

Zespół Uczniowski 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc nec fermentum magna. Phasellus vel aliquet augue. Quisque molestie gravida leo. Quisque gravida lacus vitae fermentum mollis.

Członkowie: Adam, Paweł, Alicja, Martyna

Aktualności

Poradnik metodyczny